Oppsummering NBTF styremøte 17.mars 2018

459

Tekst: Erik Lindholm
Foto: Ghassan Chaer

Oppsummering NBTF styremøte 17.mars 2018

Sted: Oppegård, NM Yngre  kl 10-17

Veteran EM 2021
I siste runde er det kun Skien som står igjen som kandidat. De har en sterk søknad med Skien Fritidspark, Skien BTK og Skien Kommune som aktører.

Vi vedtok på dagens møte at dette er en sterk søknad og vi gjør kun små justeringer på den før vi sender denne som søknad til ETTU innen 30.mars. De andre landene som har søkt er: Kroatia, Italia, Spania og Wales.

Årsregnskap 2017
Vi ender på ca kr 80.000 i overskudd. Budsjett var kr 0,-. Fortsatt gjenstår imidlertid revisjon og gjennomgang av NBTFs Kontrollkomite.

Budsjett for 2018 mangler et vesentlig punkt for å bli oversiktlig: Hvor mye vi får i Post2 støtte. Dette blir mest sannsynlig klart fra NIF 26.april. Dette gjelder kun de siste 10%’ene av Post2, men det er snakk om en del penger.

Sektor-gjennomganger
Vi gikk igjennom sektor for sektor.
Alle sektorene hadde i forkant av møtet levert aktivitetsliste over gjennomførte aktiviteter og planlagte aktiviteter. Dermed er gjennomgangen på styremøtene effektiv. Disse sakene kan nevnes:
a) Vi vedtok å endre dagens 2 kadettlandslagstrenerstillinger på 25% hver om til en stilling på 50%. Vil gjelde fra sommeren av. Ny stilling får et større innslag av breddeaktivitet og vil omhandle begge kjønn. Stillingen vil utlyses.
b) Det ble fremhevet at NM Senior som B72 arrangerte var svært profesjonelt gjennomført og viser hvordan dette kan leveres på beste måte. Vi gratulerer B72 med dette.
c) Nyetablerte Trondheim Bordtennisklubb med ny hall har søkt arrangement av landskampene 22.mai 2018: Norge-Israel for herrer og Norge-Hellas for Damer.

Klubb-/regionsutviklingsprosjekt
Størst diskusjon denne gang gjaldt region Vest sitt prosjekt i Bergensområdet med Yefremov som trener/ressurs. Erfaring så langt er at dette har hatt en vitaliserende effekt. Viktig å poengtere at hele prosjektet fra NBTF sin side er ment som et oppstartsprosjekt som etter hvert er tenkt å stå på egne ben uten støtte av NBTF etter et par år. Vi diskuterte denne saken veldig inngående i dagens møte, men gjorde ingen vedtak. Klubbene som er aktuelle i prosjektet blir kontaktet av NBTF for videre håndtering. Dette er basert i en søknad vi har mottatt i brevs form. Vi må ha mer dialog med klubbene og regionen her før vi bestemmer videre retning/finansiering. Vi må være tydelige på hvor vi ønsker å stå om et par år, altså klar målstyring.

I region Sør er Per Jarlebrand i gang med noen klubber. Dette er også et spleiselag og dette faktureres pr oppdrag, altså ingen fast lønn.

I region Midt fungerer prosjektet bra med Ferenc Horvat som hovedtrener. Det skal også lages en plan for hvordan klubben med vår støtte kan ta et klubbutviklingsansvar ut over egen klubb i midt-Norge.

Samarbeidsavtale Norge – Kina
Tidligere kulturminister Linda H Helleland initierte et idrettssamarbeide mellom de 2 landene. Begge land skal da hjelpe det andre landet med kunnskap der de selv er sterke. Vår Gen.Sekr har meldt NBTF interesserte i å delta i dette gjennom NIF. Vi jobber nå med å konkretisere dette både i form av nødvendig/ønsket kompetanse samt en finansiering av dette. Hvis Norge bidrar med f.eks kunnskap i vinteridretter til Kina så er det jo nærliggende å tenke at Kina kanskje kan bidra med bordtennis tilbake til oss.  Vi har ingen avtale på bordet enda, men de første tilbakemeldingene er positive.

Neste styremøte blir i forbindelse med VM i Halmstad første uka av mai
Dette skjer i tiden frem til neste styremøte
– terminliste lages og publiseres
– invitasjon til å søke approberte stevner for sesongen 2018/19 sendes ut
– Søkerne behandles av sektor arrangement som gjør en innstilling til styret i NBTF som har et telefonmøte eller maildialog på denne anbefalingen. Styret vedtar og vedtakene annonseres.

Klubber/kretser inviteres til å sende inn endringsforslag til lovverket vårt inkl Tilleggsbestemmelsene.
Innkomne forslag legges ut for høring. Sektor Arrangement lager en anbefaling til styret på de enkelte saker.

Vedtak av de saker som skal vedtas før sommeren gjøres i styremøtet i Halmstad i mai.