Oppsummering fra  styremøte NBTF torsdag 1.sept 2016

64

Skrevet av president Erik Lindholm

Styret startet i dag med en fremtidsdiskusjon på hvordan vi mener dagens NBTF bør være/fungere om 3-5 år. Vi brukte 1,5 time på dette i dag og diskusjonen foregikk kun med styremedlemmer til stede. Vi  ser for oss et par slike diskusjoner til. Deretter har vi planer om å legge våre tanker frem for Tingmøtet våren 2017 og sette dette temaet opp på agendaen der noen timer  slik at vi ser hvordan vårt aller øverste organ ser på dette. Nytt styre som velges våren 2017 vil da vite mer om hvilken retning de bør gå. Vi skal være flinke til å sette på pluss og minussider på de tiltakene vi skisserer opp samt ha alternative tiltak å velge mellom. Disse fremtidsdiskusjonene er initiert av President med vise President som parhest. Vise President leder arbeidet og diskusjonene.

Dagens første samtale var svært fruktbar og nyttig.

 1. ETTU Youth Cup 2018
  Denne har vi jo nevnt noen ganger tidligere. Vi forsøker altså å få en Europa topp 10-turnering (kadett/junior)  til Norge høsten  2018. Vi er i utgangspunktet eneste søkerland siden vi er forespurt. Vi skal ha en presentasjon klar til ETTU-kongressen i Budapest under EM der i oktober. Vi må i løpet av september få på plass arrangør og rammene rundt dette.
  Det er 3 søkere til å arrangere dette:
  – Skien BTK, i Skien Fritidspark
  – Bergen, Haukelandshallen v/Laksevåg
  – Fornebu-hallen eller Lørenskog-hallen med NBTF som arrangør.
  Det står mellom Bergen eller Oslo etter dagens styremøte. Svenn-Erik Nordby vil få med seg Tore Eig og Karl Børre Reite til å se litt nøyere på disse alternativene og fremlegge forslag til styret da.
  Sandsli-hallen i Bergen kan også være et alternativ med beliggenhet ved flyplassen. Ingen av alternativene er 100% passende mhp hall, hallens beliggenhet og hoteller/bevertning/publikumstilgjengelighet.
 2. Valg av sted for Tingmøtet 2017.
  Styret valgte Bergen.
 3. Stipend til topptrenerutdanning
  Styret innvilget å bli med på spleiselag for en treners Batchelor-utdanning som bordtennistrener. Trenerens klubb er også med på spleiselaget sammen med treneren selv. Dette er viktig for norsk bordtennis. 10.000 ble bevilget. Noe gjenytelse ble betingelsen.
 4. Sanksjonsbestemmelser mhp Barneidrettsbestemmelsene.
  Det nye nå er at NBTF har rett og plikt til å gripe inn ved brudd på disse. Er alvorlighetsgrad en høy vil vi gi kunne gi bøter og suspensjoner. Dette er pålegg fra NIF og egentlig ikke noe å diskutere. Det vil altså bli en innskjerping her nå. Svenn-Erik Nordby vil senere skrive en egen artikkel på vår hjemmeside om dette.
 5. Internasjonalt
  a) Våre dommere ønsker å søke på et internasjonalt utviklingsopplegg for å utdanne flere overdommere. Styret er positive til å gå videre med dette. Det skal i utgangspunktet ikke koste oss noe særlig.
  b) Johnny Ternlind har noen år nå vært medlem av ETTU Youth Committe som bla håndterer EM for yngre. Vi ønsker å innstille ham for flere år. Nyttig å ha ham der.
  c) Øivind Eriksen er leder for ETTU Technical Committe samt sitter i ITTF Board of Directors sektor Arrangement der. Vi innstiller også ham på nytt.Takk til alle nevnte ovenfor for glimrende engasjement internasjonalt.
 6. Presisering av regel for innsett av ny spiller i divisjoner med 4-manns lag:
  Spørsmålet er hvordan man skal håndtere dette mhp seeding. I hvilken spilleposisjon på laget  skal spilleren settes inn etter doubler og vil det forrykke seedingen til de andre på laget ?
  Utgangspunkt: Alle spillerne skal settes inn før kampstart på skjemaet. Ingen endring på det.
  Vedtak:
  Man tar ikke hensyn til innbytterens rankingpoeng. Innbytteren bare bytter plass med en på forhånd angitt fritt valgt  medspiller.
  (Hvis man skulle fulgt rankingen etter double og man da bytter inn en landslagsspiller så ville alle de andre 3 på laget rykke ned en plass på seedingen og dermed ville det blitt 3 kamper etter double som blir helt like som før double. )
 • Vi gjør endring på Norgescup-finalen.
  Nærmere øyesyn viser at nytt oppsett vil kreve 15 samtidige bord og med de krav som er på hagestørrelser (elite størst) så er det få haller i Norge som tilfredstiller dette. Vi ønsker jo å ha flere arrangører å velge mellom. Dessuten vil kravet til antall dommere bli stort ved opp til 15 samtidige bord.
  Vedtak:
  Alle klasser i Norgescupfinalen gjøres om til å bli 8 spillere.
  Vi beholder de klasser som ble vedtatt i mai, nemlig: J15/G15/DEJ/HEJ/DE/HE/FunkÅpen
  Nåløyet for deltagelse vil dermed bli trangere enn tidligere og det er hva styret også har ønsket. NCfinalen er ikke et breddestevne.  Styrets målsetting med endringer i NCfinalen er dermed fortsatt beholdt:
  – Vi ønsker altså å øke statusen på å delta her.
  – Vi ønsker å øke status på Eldre junior-klassene ved å spille 7-setts kamper
  – Vi arrangerer det i desember
  7. Regionlagsturneringen på Lillehammer
  4 av 5 regioner ønsker å delta og samtidig bruke stevne-tiern til å dekke mye reise og opphold. De virker motiverte og ønsker å stille fullt lag. 12 spillere pr region. Region Vest utelukker ikke deltagelse, men ønsker i  hvertfall reisefordeling før det blir aktuelt.

Styret vurderer å senere ha dette stevnet hvert år i stedet for annethvert år som nå. Det er kun annethvert år at vi vil ha det på Lillehammer. De regioner som behøver å rekruttere litt for å få fullt lag på jentesiden vil da ha dette som gulrot for det. Slike arrangement er jo nettopp fine for dette: mål for rekrutteringsarbeid. Leder av sektor Bredde Rune Fredriksen vil lage en artikkel om stevnet på vår hjemmeside.

Vedtak: Styret vedtok i dag reisefordeling på stevnet

8. President og General-sekretær informerer
a) Olav Haraldseid og Svenn-Erik Nordby har arbeidet for å komme med i Olympiatoppens prosjekt for fremtidshåp. Her vil det ligge 2,5 millioner fordelt over 5 år til hvert av de særforbund som blir plukket ut. Det er nå offisielt at vi ikke ble plukket ut, men signaler tyder på at av de 39 forbund som søkte så var vi nær å bli blant disse 10. Det kan vi si siden vi var med på sluttrundenes intervjuer. Hvis noen av de 10 utvalgte faller ut av en grunn så kan fort vi bli aktuelle. Uansett honnør til disse 2 for «godt jobba»
b) Ny landslagstrener er på plass om 14 dager
c) Sektor Toppidrett ved Christian Ibenfeldt har nå forslag klar til uttakskriteier for landslagsaktivitet. Dette skal forankres i sektoren og med ny trener før de blir mer offisielle.
d) Ibenfeldt vil bidra mer i sektor Marked&Media med dekning av landslagets aktiviteter. Dekning av EM junior&Kadett i sommer var meget bra og har lagt listen for hva vi ønsker. Dessuten ønsker vi mer faste artikler/oppsett på våre hjemmesider for presentasjon av seniorlandslagene.
Helt til slutt så ønsker vi lykke til for våre 2 utøver og vårt støttepersonell i Rio. Vi prøver å få på plass artikler for å holde dere orienterte underveis.