Oppsummering fra styremøte NBTF onsdag 14.juni 2017

84

Tekst: Erik Lindholm
Photo: Ghassan Chaer

Alle i styret inkl varamedlemmer til stede.

Nye styremedlemmer i forhold til forrige styre:
Lise Høegh (Vikåsen), Roar Frøseth (Tingvoll), Anders Hovden (Laksevåg), Anders Haukedalen (Skien), Liv Sæther (B72) Nytt varamedlem siden forrige styre: Laura Krumina (Klemetsrud)   2.vara
Fra forrige styre:
President: Erik Lindholm (Askim) Vise president: Christian Ibenfeldt (Laksevåg) 1.vara: Olav Haraldseid (Fokus) Sekretær for styret: Svenn-Erik Nordby (Gen.sekr)

Sak 23/17 Konstituering av styret
Vi ble kjent og pratet litt om hva hver enkelt var interessert i og ønsket å bidra med. Vi plasserte inn oss i styret i de ulike sektorene. Resultatet ble slik:

Sektor Toppidrett
Leder: Christian Ibenfeldt Medlemmer: Anders Haukedalen og Roar Frøseth
Sektor Bredde
Leder: Liv Sæther Medlemmer: Lise Høegh og Anders Haukedalen
Sektor Arrangement
Leder: Anders Hovden
Sektor Organisasjon
Leder: Olav Haraldseid Medlemmer: Lise Høegh og Erik Lindholm
Sektor Marked
Leder: Olav Haraldseid
Sektor Media Leder: Erik Lindholm

Kommentarer:
Marked & Media er altså nå splittet opp i 2 ulike sektorer. Vi vil nå hente inn ytterligere medlemmer i sektorene. Sektoransvarlige driver den prosessen med hjelp fra administrasjon og øvrig styre. Vi anser at 3 medlemmer og 1 sekretær er fint antall i sektorene bortsett fra Toppidrett og Bredde som nok bør være litt flere.

Sak 13/17 Behandle innkomne forslag til Representasjon og Konkurransereglementet
Her kan dere laste ned detaljene på alle endringsforslagene som kom inn våren 2017: https://bordtennis.no/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=8572
I alt 54 saker var kommet inn denne våren/sommeren. De fleste saker flyttet forrige styre over til vårt nye styre.

Følgende saker ble det gjort vedtak på i dag

forslag 1: Plasseringsspill ved puljespill (Modum)
Vedtatt: Ja.   (kun en presisering i teksten)

forslag 2: Etteranmeldingsgebyr (Modum)
Vedtatt: Nei, ikke nødvending (klubbene kan allerede ta et slikt etteranmeldingsgebyr siden et gebyr ikke berøres av maksimalsatsene på påmeldingsavgifter. Det må presiseres i innbydelsen.)

forslag 3: Maksimale startkontingenter mhp etteranmeldingsgebyr (Modum)
Vedtatt: Nei (Ikke nødvending, som ovenfor)

forslag 5: Innbydelsens innhold mhp stevnetiern (Modum)
Vedtatt: Ja

forslag 6: Krav til å bruke startnummer uansett navn på trøye eller ikke hvis arrangør ønsker det pga sponsorer. (Modum)
Vedtatt: Ja

forslag 7: karantenetid i sesongen (1.aug-31.mai) endres fra 90 til 60 dager. (Modum) Vedtatt: Ja

forslag 8: Plasseringsspill til siste plassering i NMY lag hvis under 16 påmeldte lag og alltid spill om 3-4.plass. (Oppegård)
Vedtatt: Ja, men ikke det med 3-4.plass

forslag 11: Oppsett for å sette inn opptil 2 nye spiller i lagkampen i 3.divisjon kan gjøres etter doublekampen. (Husøy)
Vedtatt: Ja

forslag 12: Nye klassebetegnelser for Damer. Får da Elite, A og B (Region Øst)
Vedtatt: Ja

forslag 13: Innplassering av nye spillere – startpoeng (Region Øst)
Vedtatt: Ja

forslag 14: Spilleform i SNC-finalen hvis en spiller trekker seg. Da skal resten av kampene regnes som alle sett tapt 0-11 og alle kamper telle på rankingen. (Fokus)
Vedtatt: Nei

forslag 16: Årlig kurs, «Hvordan streame live fra bordtennis». Budsjett 30.000 (Laksevåg) Vedtatt: Ja (Tingmøtet ønsket dette)

forslag 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37: Presisering av tekst i paragrafer i Konk/repr reglementet: (Dommerkomiteen)
Vedtatt: Ja (alle)

forslag 35: Etteranmeldinger skal ikke godtas i Veteran NM (Dommerkomiteen)
Vedtatt: Nei

forslag 40: Sluttspill i eliteserien anbefales/presiseres lagt til helgedager (B72)
Vedtatt: Nei

forslag 44: Lagserien er åpen for alle spillere som ikke spiller seriespill i andre land. Gjelder også norske spillere. (Stord)
Vedtatt: Nei

forslag 45: Droppe innledende puljespill i NM’ene i singlespill.
Vedtatt: Nei

forslag 47: Droppe sluttspill i eliteserien (Stord)
Vedtatt: Nei

forslag 49: Droppe puljespill i singleklasser i NC for å rydde plass til å få inn mer doublespill. (Stord)
Vedtatt: Nei

forslag 50: Pengepremier i de 3 NCene for sammenlagtplassering.
Vedtatt: Nei

forslag 51: Nytt oppsett seriesystemet
Vedtatt: Nei

forslag 53: Diverse endringsforslag som bla berører regionenes RM-stevner. (Stord) Vedtatt: Nei

Følgende saker ble flyttet over til sektor Arrangement for utredning. Kan tidligst implementeres sesongen 2018/19

forslag 4: Antall styrkeeseedede deltagere (Modum)

forslag 9: A/B i NM Yngre. Tingmøtet var positive til dette. (Oppegård)

forslag 10: 13 og 15 års klasser legges inn i som offisielle NC-klasser (Oppegård)

forslag 15: Antall utenlandske spillere i lagserien (Laksevåg)

forslag 38: Hele regleverket rundt Senior NM må gåes igjennom. (Dommerkomiteen)

forslag 39: Regler rundt trekningstidspunkt Senior NM (B72)

forslag 41: 14 år i NM Yngre kutte ut 13 og 15, får da 11(Stiga 11’n) og 14

forslag 42: A/B i NM Yngre. Tingmøtet var positive til dette. (Oppegård)

forslag 43: SNC-finalen spilles over 2 helger (Stord)

forslag 46: Begrensning av funksjonshemmede muligheter til å delta i aktive klasser parallelt med sine egne klasser. (Stord)

forslag 48: Herrer single, damer single, funksjonshemma stående, funksjonshemma sittende, funksjonshemma åpen spilles som cup. 7-sett kamper fra første runde. (Stord)

forslag 52: Færre klasser for funksjonshemmede i NM (Stord)

forslag 54: Trekningstidspunkt NM og SNC (Stord)

Følgende saker gjorde forrige styre et vedtak på

forslag 17, 18, 19, 21: eget Eldre Jun NM og økning til 23 år.
Vedtatt: Ja
forslag 20:   3 stk NCer kommende sesong
Vedtatt: Ja

Sak 25/17: Regionlagsturneringen på Lillehammer
Dette var en kjempesuksess i år helg. Denne suksessen har ikke kommet av seg selv. Her er det mange som har lagt ned arbeid i forkant.
Spørsmålet vi skulle avklare på dette møtet var om vi skulle ha dette som en årlig happening eller ha det annet hvert år som nå. Hvis årlig måtte annet hvert år være et annet opplegg og kun med bordtennis, gjerne da på ulike steder i landet.
Vedtak: Vi fortsetter som nå med å ha det annet hvert år slik at vi er sikret spissing fra regionenes side hver gang.

Sak 26/17: ETTU Youth Top10 – 2018 Etter presentasjonen 22. oktober i Budapest for ETTU-styret ble vi formeldt tildelt arrangementet av ETTU. Vi hadde vedtatt at arrangementet ble lagt til Bergen og dato er 5.- 7. oktober 2018 i et samarbeid med Laksevåg BTK. I etterkant har Laksevåg trukket seg som arrangør og vi ser nå på et samarbeide med Vikåsen i Trondheim.
Lindholm/Nordby hadde møte med Gen.sekr i ETTU under VM i Dusseldorf og forklarte situasjonen samt forhandlet litt rundt vilkår. Vi bad om mer tid til å avklare om vi kunne ta på oss arrangementet og vi fikk tid frem til EM i Luxembourg i september på å gi endelig svar. Pr dags dato er største utfordringen selve økonomien i dette. Nordby jobber mer med avklaringer rundt dette sammen med Rolf Erik Paulsen.
Vedtak i dag: Vi ønsker å gå videre på å kartlegge om vi skal si ja eller nei til arrangementet. Målsetningen er at vi skal kunne avklare dette i løpet av august.

Sak 27/17: Deltagelse på Nordisk konferanse om barne og ungdomsidrett 15-17 sept
Vedtak: Vi ønsker å delta med 2 deltagere her: Anders Haukedalen og Ragna Grindheim. Ca 8.000 i utgift.

Neste styremøte blir helgen 2.-3.september i Kragerø.