Oppsummering fra styremøte NBTF mandag 24.april 2017

59

Skrevet av Erik Lindholm

Sak 13/17 Behandle innkomne forslag til Konkurransereglementet
Følgende saker behandles i dette møtet:
– forslag 17-19 og 21, eget Eldre Jun NM og økning til 23 år
– forslag 20  3 stk NCer
Vedtak: Begge forslag ble vedtatt. Dermed blir det neste sesong eget NM Eldre Junior. Både NM Junior og det nye NM Eldre Junior vil da avvikles på 2 dager slik som NM Veteran i dag. è Det betyr at den nye klassen Mixed double Eldre Junior også innføres Vi vil få 3 stk NC neste år som alle vil telle på NC-finalen. NC-finalen ønsker vi skal være i slutten av april, men vi må se hvordan det passer med terminlista for øvrig.

Følgende saker diskuteres på Tinget, men besluttes av nytt styre. Styret bør ha en formening/anbefaling senest 1. mai.
– forslag 9 og 42 A/B i NM Yngre
– forslag 41 14 år i NM Yngre kutte ut 13 og 15, får da 11(Stiga 11’n) og 14
– forslag 51 Nytt oppsett seriesystemet

Styret var enige i at vi bør få til en gjennomgående aldersendring fra 15 år til 14 år i NC, NC-finale og NM for å justere oss inn mot internasjonale klasser. Dagens Junior-klasse er allerede justert G/J17. Vi ser ikke at dette kan bli gjennomført før sesongen 2018/19 og vi må planlegge dette nøye kanskje med en liten overgangsordning første året. NM Yngre klassene under 14 år bør sees på i samme omgang. Nytt styre vil ta denne ballen videre. Så med hensyn til forslag 14 så vil tematikken bli tatt på Tingmøtediskusjon. Styret mener altså at forslag 41 må sees i en større sammenheng.

Alle andre endringsforslag behandles av nytt styre etter Tingmøtet.

Sak 14/17 Tildeling av utmerkelser
Styret har mottatt innspill til utmerkelser. Styret vedtok i dag hvem som skulle tildeles. Denne listen offentliggjøres senere. Odd Emil Wold fikk forrige helg NBTF Minneracket.

Sak 15/17 Tildeling av NBTF-arrangementer
Vi har fått inn søknader på alle arrangement. Vi gjorde tildelinger i dagens møte. De som har fått tildelt arrangement vil bli gitt beskjed og om kort tid vil dette bli offentliggjort av administrasjonen.

Sak 16/17 Budsjett 2017
Er nå satt opp. Vi budsjetterer med kr 0,- i bunnlinje

Sak 3.1 Statusrapport fra sektorene
Denne gang bør nevnes de flotte internasjonale resultatene vi har oppnådd de siste par ukene. Dette er imponerende. Gledelig er det også at vi oppnår det med ulike spillere og av begge kjønn. Her er det gjort et bra arbeid av flere, ikke minst av spillerne selv.

3.2 Regionlagsturneringen på Lillehammer
Dette var en kjempesuksess forrige helg. Denne suksessen har ikke kommet av seg selv. Her er det mange som har lagt ned arbeid i forkant, en stor takk til alle.

3.5 NBTF 2020 og Langtidsbudsjett 2018-2019
Langtidsbudsjettet er nå ganske klart. Ingen store endringer her i forhold til 2017-budsjettet.

Andre saker
Topp8-turneringen på Fornebu for kadett/Junior utgår. Vi har prioritert en 6-nation turnering for våre beste i stedet for. Vi behøver også å forankre turneringen bedre i vår organisasjon, dvs styret, administrasjon og landslagstrenerne.

Dagens styremøte konkluderte med at senere sesonger så vil en sen utgave av topp 8 ha økt betydning for uttak til sommerens cadet/jr EM.