Oppsummering fra styremøte NBTF mandag 11.november 2016

33

Skrevet av President Erik Lindholm

Dagens møte ble omfattende. Vi besluttet å sette strek når klokken ble mye og resten tar vi i nytt styremøte mandag 12.desember.

ETTU Youth Cup 2018
Vi har fått tildelt en Europa topp8-turnering (kadett/junior) til Norge høsten 2018. Stedet vil være Haukelandshallen i Bergen.

Takk til Svenn-Erik Nordby, Otto Hatlebakk, Tore Eig, Karl Børre Reite og Øivind Eriksen for bidrag her. Aller størst gratulasjoner til Svenn-Erik Nordby for glimrende håndtverk for å oppnå tildelingen av ETTU-styret.

Barneidrettsbestemmelsene
NIF har i sin Lov tillagt særforbundene rett og plikt til å kunne ilegge sanksjoner for brudd på Barneidrettsbestemmelsene. Det har derfor vært nødvendig med en gjennomgang og implementering i vår egen lov. Dette er nå gjort. Videre har vi informert direkte til klubber om den nye håndhevingen av loven samtidig som vi konkret har fulgt opp aktuell brudd iht deltakelse på turneringer der vi har utestengt.

Fokus BTK, B72 og Volda&Ørsta har sendt skriftlig henvendelse til NBTF med anmodning av å gjøre tilpasninger slik at dette vil harmonere med klubbutviklingen og spillerutviklingen i klubbene deres.

NBTF ble i dagens møte enige i en modell vi vil søke NIF om å benytte. Dette gjelder barn som er 10 år i utgangen av året. Vi vil blant annet søke om at disse kan delta i 2 NC’er og 2 utenlandsturneringer årlig så lenge dette skjer i klubbregi og i trygge omgivelser. Det er slett ikke sikkert dette blir godtatt av NIF. Vi vil også definere opp hva som skal regnes som «lokale konkurranser».

Rapport fra sektorene

Rapport fra Sektor Toppidrett:
* Ny hovedlandslagstrener, tiltredelse blir 1. desember * Nye uttakskriterier er klare og vil nå bli publiserte * NTG fungerer meget godt med ny trener. Gode tilbakemeldinger på Jaroslaw    Lowicki sitt arbeid her.

Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering:

* Oppfølgingspunkter fra regionsledermøtet i mai vil bli sendt til klubbene før jul. * Jobbet med Barneidrettsbestemmelsene

Rapport fra Sektor Marked-/Media:
* Gen. sek informerte om status på sponsorer. Vi skal i forhandlinger om videreføring av avtaler med Gjensidige og Unisport. Øvrige avtaler viderføres, men det er pr dato ingen nye. * Har vært en del bra artikler på hjemmesiden. Bra trend startet med Ibenfeldt sine rapporter fra UngdomsEM.

Rapport sektor Arrangement:
* Det jobbes med noen spennende saker nå. Noe er i samarbeid med Toppidrett.
1) Ny kadett og junior topp8-turnering første uka i juni.
Uttak etter Norgesranking og 14/17-klasse og teller på uttak til EM.
2) Vurderer å innføre nye aldersklasser 12/14/17, Minikadett, kadett og junior slik at vi
synkes med resten av Europa. Sverige skifter 1.aug slik som oss, ikke 1.jan. Vi
planlegger å gjøre som Sverige.

* Vurderer nye regler på utgiftsfordeling seriespill. Forslag er snart klart. Mindre administrasjon, mest mulig lik behandling og enklere regler er målet.

Regionlagsturneringen på Lillehammer 2017
Det er tidligere vedtatt at Regionlagsturneringen skal arrangeres på Lillehammer 22.-23.april 2017 under Ungdomslekene. Klasseinndelingene blir Corbillion Cup for 13, 15 og 17 år. Dessuten vil alle lagkamper bli spilt fullt ut mhp enkeltkampene. Vi ønsker at turneringen skal både være FOR ungdom og arrangert AV ungdom. Særforbundsalliansen betaler våre dommere og sekretariat mhp reise og opphold disse dagene.

Dette er et satsningsarrangement denne sesongen og vi vil følge opp regionene her at de promoterer dette ut mot klubbene.

Budsjett og handlingsplaner for 2017
Dette begynte vi litt på i dette møtet, men vil bli tatt opp igjen på neste møte. Foreløpig ser det ut som årets regnskap vil gå med overskudd. Budsjett var kr 0,-    Det er 2 måneder igjen av året så vi får vente litt med å sprette champagnen.
Andre saker – vi ønsker å forlenge avtalen med landslagstrener funksjonshemmede Jan    Bergersen til ut 2020. – Vi har nominert Aida Dahlen og Tommy Urhaug til Idrettsprisen 2016 – NM Junior/Eldre Junior er flyttet til 29.april – 1.mai