Oppsummering fra styremøte NBTF lørdag 25.mars 2017

87

Skrevet av Erik Lindholm

Sak 09/17 Handlingsplan og budsjett 2017  Selv om vi er i mars måned så er vår tildeling  til NBTF av Post2 og Post 3-midler ikke klare. Vi  bruker derfor estimerte verdier på det foreløpig. Vi er i dialog med utviklingsprosjekter 3 steder i landet, Bergen, Trondheim og i region Sør. Det er avsatt penger til dette.  Budsjettet for 2017 er foreløpig på minus 50.000

Sak 11/17 Lag for funksjonshemmede spillere i seriespillet  Det har kommet ønske om å opprette en «klubb» som kan melde seg på seriesystemet. Dette er en «klubb» som består av funksjonshemmede spillere som er tilknyttet en annen klubb, men som i seriesammenheng kan representere denne nye «klubben». Her er tenkt de beste landslagsspillerne våre i  funksjonshemmede klasser.  Styret var positive til dette og administrasjonen sjekker ut om det er muligheter for innplassering i en passende divisjon.

3.1 Status fra sektorene  Olav Haraldseid poengterte at vi nå har 2 spillere ranket mellom 15-20 i Europa i sin aldersklasse. I tillegg skal junior-jentene spille i A-gruppa i sommerens UngdomsEM. NTG går meget bra. Jaroslaw Lovicki gjør en utmerket jobb og vi har økning i søknadsmassen i år. Neste år vil vi trolig være 4 flere spillere på senteret enn i år. Maceij Pietkiewitz starter sin jobb som 100% landslagstrener 1.juni 2017.  Gjensidige har nå videreført Gjensidigeavtalen med 15 forbund. Svenn-Erik Nordby har vært aktiv her.      Vi jobber for tiden med 3 spissede tiltak, i Bergen, I Trondheim og i region Sør. Her er det snakk om å få til et samarbeid mellom flere klubber hvor klubbene, regionen og NBTF sammen deler på utgiftene.

3.2 Regionslagsturneringen på Lillehammer  4 regioner har nå meldt på  fulle lag. Vi avventer hva som skjer med region Vest. Særforbundsalliansen (SFA) tilrettelegger for bra TV-dekning, åpningsshow, stand med «Sunn idrett» og Anti Doping Norge med «Ren utøver». Dette bør bli en minnerik opplevelse for deltagerne.

3.3 Endringer i Representasjons- og Konkurransereglementet, Tilleggsbestemmelser osv  Her er det egne datofrister som gjelder. 2.april er frist for innsending, 18.april vil bli siste dato for tilbakemeldinger på høringen. NBTF har styremøte torsdag 20.april og vil der vedta/avslå en del av forslagene. Noen forslag vil de vente med avgjørelse på til Tingmøtet for høring/diskusjon der slik at det da vil bli nytt styre som faktisk da vil foreta beslutning.  Lovendringer MÅ gjøres av Tingmøtet 20-21. mai.

3.4 Tingmøtet 20-21.mai  Rekkefølgen av aktiviteter i forkant har generalsekretær god kontroll på. Tingmøtet vil ha litt annen tidsplan enn normalt. Første halvdel av søndagen vil bli en diskusjonsaktivitet med fremføringer om «NBTF 2020».  – hvordan skal vi løse «løpende oppgaver»  – Hvordan bli BEDRE  – Hvordan bli FLERE    3.5 Langtidsbudsjett  Vi diskuterte dette i dag. Vi så på hvilke momenter som de neste 2 år kan avvike fra hvordan vi har lagt opp 2017-budsjettet. Gen.Sekr vil gjøre litt arbeid her ut i fra de saker som ble diskutert på dagens møte.

3.6 ETTU Youth Top10  2018  Arrangeres i Bergen av Laksevåg og NBTF.  President og Gen.sekr vil ha et møte med ETTU-styret under VM i Dusseldorf for å bli enige i et avtaleutkast, f.eks diskutere hvilke utgifter vi skal dekke for utenlandske representanter.

Møtet ble avsluttet med en times prat om «NBTF 2020».

Neste møte blir et telefonmøte torsdag 20.april kl 20