Oppsummering fra styremøte NBTF fredag 31.aug 2018

422

Da er vi i gang igjen med ny sesong.

Sak 21/18 Representasjon fra NBTF represententant på arrangementer sesongen 2018/2019
NM Senior: Lindholm
NM Eldre Junior: Lindholm
NM Junior: Lindholm
NM Yngre: Lindholm
NM Veteran: Lindholm
Stiga Norgescupfinale: Haukedalen
EM senior, Alicante: Ibenfeldt

Sak 22/18 NBTFs Ting 2019
Her forsøker vi å få samlet flest mulig klubber. Dette er vår idretts høyeste organ. Dermed blir faglig innhold viktig. Vi satser også på andre opplevelser der oppe. Planlegging har så vidt begynt. Vi får opplyst at flybilletter til Bodø ligger lavere enn forventet og er omtrent som mellom Oslo og Bergen.

Sak 23/18 Innføring av GDPR – behandling av personopplysninger
Her er vi godt i gang i samarbeid med NIF sentralt.
Gen.sek har nå gjort følgende mht innføring av dette i NBTF:
– Informasjon er lagt ut på NBTFs hjemmeside, som er mottatt fra NIF
– Administrasjonen har gjennomgått rutiner for lagring av personopplysninger
– Administrasjonen har makulert historisk materiale iht nye forskrifter
– Gen.sek har utarbeidet et informasjonsskriv om ordningen

Sak 24/18 Prioriteringer i strategisk handlingsplan – NBTF One Page
Dette var et punkt vi brukte mye tid på i dagens møte.
Hver sektor plukket ut 2 satsningsområder for denne sesongen som skal presenteres på Tinget 2019. Vi har tidligere laget målsettinger og strategier pr sektor, men nå var det snakk om å spisse dette. Hvor skal vi «sette inn støtet» ?
Av disse 2 satsningsområdene pr sektor skulle minst 1 av dem resultere i at vi blir FLERE.
Mer om dette kommer på Tingmøtet 2019.

Sak 25/18 Budsjett og regnskap pr august 2018
Vi har justert budsjett iht til inntekter på Post 2 og 3 iht styrevedtak i sak 15/18. Budsjetter er således i balanse. Ingen større momenter å bemerke så langt.

Vi har gitt signaler til NIF på hvordan vi mener fordelingsnøkler på Post2 og Post 3 bør være. Nye modeller for dette vil komme i 2019.

Annet
Implementeringen av midler fra Gjensidigestiftelsen er i gang. Prosjektet går i korthet ut på å rekruttere unge funksjonshemmede til bordtennis i samarbeid med rehabiliteringssentre og sykehus. Søknaden til Gjensidigestiftelsen ble innvilget med kr 130 000,-. Jan Bergersen følger opp dette prosjektet, som skal avsluttes og rapporteres i 2018.

Vi vil nå søke Sparebankstiftelsen på nytt.
Sist gang var jo dette svært vellykket. Vi bad den gang om 1 million og fikk 3. Nytt denne gang er at også lønnsutgifter kan søkes om i forbindelse med prosjektet. Nordby følger opp.

Klubbutviklingsprosjekt
Status i Bergen: Regionen sammen med klubbene har nå reengasjert Alexander Yeframov og han ankom Bergen 21.august. Det er nå klubbene Fjellkameratene og Heros, sammen med Region Vest som finansierer stillingen sammen med støtten fra NBTF.
Status i Region Sør: Det ble utarbeidet en handlingsplan iht vårt budsjett for 2018. Dessverre har ikke dette blitt fulgt opp av de involverte. Regionstyret har imidlertid satt i gang egne samlinger. Status i Vikåsen BTK: Har avlagt søknad/rapport for 2018. Administrasjonen har vurdert søknad og rapport og utbetalt iht budsjett.

Kina – Norge prosjektet
Signaler fra Kina tyder på at de ønsker å forsterke samarbeidet på bordtennis. Det er laget en handlingsplan nå på samarbeidet i fbm VinterOL 2022. Handlingsplanen det vises til her gjelder frem til 2020. Her går det frem bla at kineserne ser for seg at vi neste gang sender 4 spillere og ikke kun 2. Vi har meget god dialog direkte med det kinesiske bordtennisforbundet.

NBTFs hjemmeside
Det foregår arbeid med å gjøre om litt på format og innhold på dagens hjemmeside. Det er flere aksjonspunkter her. Stor bidragsyter her er Lars Kristian Haraldrud.

Pålegg fra NIF: Kartlegging av kostnader
Idretten setter nå fokus på at det er for dyrt å drive idrett og familier med dårlig økonomi faller utenfor. NBTF administrasjon har derfor sendt ut pålagt spørreskjema til klubbene for å kartlegge kostnadsnivå. Kun 1 klubb har respondert. Dette er et pålegg og her må det tas tak. Klubbene vil bli kontaktet igjen.

Neste styremøte blir mandag 15.oktober kl 16.