Oppsummering fra NBTF styremøte mandag 30.mai 2016

102

Tekst: Erik Lindholm

Oppsummering fra NBTF styremøte mandag 30.mai 2016

Største sak på møtet var å gå igjennom alle forslag og kommentarer rundt endringer i Konkurranse/Representasjon/tilleggsbestemmelser – reglementene og foreta vedtak på dem.

Her kommer de viktigste punktene rundt det:

  1. Blir nå lov med etteranmeldinger til Veteran NM inntil 2 uker før stevnestart mot at overdommer og arrangør godkjenner det. Det vil medføre et tillegg på 50% av startavgiften.
  2. Nytt begrep: «Norsk seriespiller» ble vedtatt. Dette vil bety at alle utenlandske spillere som melder flytting til Norge vil kunne spille umiddelbart i seriespillet uten å regnes som en utenlandsk spiller. Det vil etterprøves i visse tilfeller at dette ikke er en fiktiv flytting, bruk av dobbeltadresser osv.
  3. Maks begrensning på utenlandske spillere i norsk serie ble vedtatt. Dette var en «het potet» og det opprinnelige forslaget på maks 1 utenlandsk spiller ble forhandlet frem til 2 utenlandske spillere. Spillere som er norske statsborgere, «Norsk spiller» eller «Norsk seriespiller» regnes ikke som utlendinger. Vil først gjelde fra sesongen 2017/18.Vil gjelde alle divisjoner samt Dameserien.
  4. I NM junior blir klassen Junior Mix double strøket og erstattet med Eldre junior Mix double
  5. Det blir 3 NC’er neste år. De 2 første før jul teller med på Norgescupfinalen som arrangeres i desember. Den siste Norgescupen vil få et innlagt NM Eldre junior Lag i programmet. Vi vil nå raskt gå ut og kontakte interessenter på å arrangere dette tredje NC’et etter jul.
  6. Regler rundt tidfesting av kamper i NM senior og NC blir nå innskjerpet.
  7. Norgescupfinalen blir nå arrangert i desember og vil ha færre klasser enn tidligere for å øke prestisjen. Det blir G/P15, Eldre junior, Elite og kun en felles klasse funksjonshemmede.
  8. En del innskjerpinger i reglementet på arrangement for de på 12 år og yngre. Pålegg fra NIF mhp Barneidrettsbestemmelsene.
  9. I veteran NM blir det nå 5 års klasser f.o.m 60 år.
  10. Hvis det er færre enn 4 deltagere i en NM Veteran-klasse så skal de automatisk rykke ned til en yngre klasse.

Neste sak var ansettelsen av nye landslagstrenere. Her er prosessen godt i gang. De to trenerstillingene i 25% har vi 2 kandidater til. Dette vil snart annonseres. Kandidaten til å bli norsk hovedtrener i en 100% stilling går nå inn i en sluttfase. Flere gode søkere som både har høye egne prestasjoner som spillere og en CV på at de har resultater som trenere samt har trenerutdanning. Vi har foretatt intervjuer. Olav Haraldseid leder dette arbeidet sammen med Bengt Paulsen og Christian Ibenfeldt. Jaroslaw Lovicki er ny trener på NTG.

NBTF vil arrangere ETTU Top10 Youth cup i 2018

Styret stemte nå ja til dette arrangementet som vil ha en prislapp i utgangspunktet på 40-80.000. Etter et vellykket NETU på Fornebu for en drøy uke siden så ser vi at dette er noe bordtennisNorge behøver. Vi har også meget dyktige folk i våre rekker som er positive til igjen å være med å bidra. Arrangement vil bli lagt ut til klubbene slik at de kan søke om å få arrangere det. Hvis ingen ønsker det så vil NBTF ta arrangementet.

Norgescupfinalen 2016

Skien BTK vil arrangere dette.

Mvh

Erik Lindholm, President NBTF