Oppsummering fra NBTF styremøte mandag 20.juni 2016

109

Tekst: Erik Lindholm, President NBTF
Photo: Lars Kristian Haraldsrud

Vi har så vidt begynt praten i styret om strategivalg de neste 3-5 år. Fikk ikke så mye tid til det i dette møtet som vi håpet, men fortsetter på det første styremøte etter sommerferien.

Andre saker:

1) Vi har fått endelig tildeling av Post2/3. Vi hadde her allerede budsjettert med en kraftig nedgang både på Post2 og Post3. Nedgangen til sammen ble enda verre enn budsjettert. 146.000 dårligere enn budsjettert. Det er IT-omlegging i NIF nå og enhetskostnaden går kraftig opp, nesten dobles for oss. Denne ekstra kostnaden trekkes i fra Post2 før vi får pengene og bare her koster det oss omtrent 100.000 mer enn i fjor. Slik vil nok kostnadsbildet også se ut fremover de neste årene. Post3-nedgangen var mer ventet og den var et enda større beløp.

Styret besluttet å ikke innføre noen spesielle sparetiltak her. Kan være at disse 146.000 tjenes inn på andre områder. Vi følger med i regnskapet ut over året.

2) ETTU Youth Cup i 2018 Vi lager en artikkel om dette på hjemmesiden og inviterer norske klubber til å søke arrangementet. Dette vil i så fall bli et samarbeidsprosjekt mellom aktuell klubb og NBTF. Søknadsfrist for klubbene til å melde sin interesse blir 10.august. Deretter vil mer spesifikk diskusjon med de søkende klubber starte. Vi har ikke offisielt fått arrangementet enda. Vi skal ha en presentasjon for ETTU-styret i Budapest i oktober 2016 under EM. Så vidt vi vet er vi eneste kandidatland da og hvis vi har en bra presentasjon så blir vi valgt.

  1. Regionlagsturneringen på Lillehammer 22.-23.april 2017 under Ungdomslekene der. Vi gjør om litt på klasseinndelingene i forhold til sist gang i Skien. Vi arrangerer nå for 13, 15 og 17 år. Dessuten vil alle lagkamper bli spilt fullt ut mhp enkeltkampene. Vi ønsker at turneringen skal både være FOR ungdom og arrangert AV ungdom. Litt slik UngdomsOL på Lillehammer var. Vi ser mer på fremgangsmåte for det ut over høsten. Særforbundsalliansen betaler våre dommere og sekretariat mhp reise og opphold disse dagene.

Vi diskuterte mye om det skulle betales noen form for reisestøtte til deltagerne i denne turneringen og da spesielt om stevne-tiern skulle benyttes. Det var da snakk om stevne-tiern som inntjenes for stevner kommende sesong. Inneværende sesongs stevnetier (ca 75.000,-) blir delt i 5 like store potter og betalt til regionene. Vi endte opp med at vi ikke bør ta en slik avgjørelse, men vi kan sende mail til regionene og oppfordre dem til å bruke stevnetiern til arrangementet.

  1. En presisering i endringsforslag til Konkurransereglementet 17/20. Det ble vedtatt at singleklassene i Veteran-NM fra og med 60-årsklassene skal ha 5 års intervaller. Dette gjelder kun single. Det gjelder ikke lagklasser eller mix-double / double.
  2. NC3 ble tildelt Kobra BTK.
  3. Det var en søknad om mulig støtte til topptrenerutdanning. Vi diskuterte saken og fant den interessant. Aktuell klubb vil bli bedt om å skrive en mer formell søknad til oss.
  4. Engangslisens vil bli innført fra og med neste sesong. Det rette begrepet vil være å kalle det «Startlisens» for 1 stevne. Prisene blir slik: 150,- for 15 år og yngre (helårslisens er 350) 200,- for juniorer (helårslisens er 400) 250,- for seniorer (helårslisens er 450) «Startlisensen» vil ikke inneholde forsikring. Ghassan Chaer og Svenn-Erik Nordby sørger for den tekniske implementeringen her.
  5. Ny hovedlandslagstrener er nærmest «i boks». Vi er nå svært nær en enighet med vår kandidat og vi tror dette blir offentliggjort i løpet av inneværende uke.