Oppsummering fra første styremøte

416

Tekst  Christian Ibenfeldt
Foto    Ghassan Chaer

Det nye styret i NBTF hadde sitt første styremøte 31/5 på Ullevål stadion. Første punkt på programmet var fordeling av roller og ansvar på sektorene: 

Organisasjon : Christian Ibenfeldt (leder) , Anne Haug  

Bredde: Liv Sæther (leder), Anne Haug, Anders Haukedalen 

Toppidrett: Roar Frøseth (leder) , Anders Hovden 

Arrangement: Anders Hovden (leder) , Liv Sæther 

Marked/media: Tor Anders Rasmussen (leder), Anders Haukedalen  

I tillegg til sektorene ble Tor Anders oppnevnt til para-kontakt for å være et bindeledd mellom vår para-virksomhet og styret. 

En annen «nyvinning» er opprettelsen av en arbeidsgruppe som skal ta for seg vår største utfordring : HVORDAN BLI FLERE. Mandatet til gruppen vil bli å utarbeide mål, strategier og tiltak. Vi vil gå aktivt ut for å hente inn resurspersoner i klubber og regioner som vi mener kan hjelpe oss i dette arbeidet.  

I sektorgjennomgangen var det naturlig nok lite siden sist (to uker siden Tinget), men med et unntak ; toppidrett. Ilka Doval som ifølge ETTU’s kriterier har klart å kvalifisere seg til «nyskapningen» European Games (et slags OL for Europa). Det er en prestasjon å klare dette i seg selv, men Olympiatoppen som tar ut den norske troppen har tøffe krav for å komme med. Så tøffe at vår spiller ikke ble tatt ut. Det ble informert om prosessen rundt dialogen med OLT som dessverre ikke førte frem. For fremtiden bør vi likevel jobbe videre med denne dialogen for at det skal være mulig for norske spillere å kunne kvalifisere seg – med dagens kriterier er det nærmest umulig å klare det.  

En annen prosess vi setter i gang, er et forsøk på å få veteran-EM til Norge i 2023. Undertegnede har allerede vært og inspisert fasilitetene, og den 14.juni drar leder for sektor arrangement og administrasjonen til Oslofjord Convention Center for å høre hvilke muligheter vi har. Dette kan bli en svært spennende utfordring som vi tror kan være med på å skape mer aktivitet og ikke minst gi en økonomisk gevinst.  

Til slutt informert presidenten om Idrettstinget som for undertegnede var en mye mer positiv opplevelse enn kanskje forventet, og i hvert fall i forhold til hva media gir inntrykk av. Det er mye bra som skjer i norsk idrett. Det er viktig å ikke glemme det.