Oppsett av lag i 3.divisjon – innbyttere

59

Tekst: Karl Børre Reite
Foto: Ghassan Chaer

I 3. divisjon kan man i de fire siste singlekampene benytte inntil 2 nye spillere. Det er noen endringer fra i fjor.

Slik tolker vi regelen:
Rett etter doublene kan laget velge å bytte ut èn eller to spillere i de fire siste singlekampene.
Man kan (som i double) sette inn helt nye spillere, som ikke står på det opprinnelige kampskjemaet.
Dersom det settes inn èn innbytter, kan denne settes inn helt fritt.
Dersom det settes inn to innbyttere, må den høyest rankede settes inn foran den lavest rankede av de to. For øvrig kan de settes inn fritt.

Resultatregistrering:
Vær oppmerksom når du registrerer inn resultatene, slik at du får med innbytterne.