Oppdaterte retningslinjer for regionsturneringer i Region Øst

150

Vedlagt ligger oppdaterte retningslinjer for regionsturneringer i Region øst.

Vedlegg

Fil Filstørrelse
pdf Retningslinjer for RC og RM Region Øst-des 2018 389 KB