Oppdaterte retningslinjer for organisering av regionscup og Regionsmesterskapet i Region øst

138
Vedlagt er oppdaterte retningslinjer for regionsturneringene (regionscupen + Regionsmesterskapet) i Region øst. Vi takker nok en gang alle klubber som i våres ga tilbakemeldinger på regionens evaluering av serien, regionsturneringene og regionsamlinger. Innspillene vi har fått fra klubbene har vi gått gjennom i styret og brukt til å gjøre endringer (forhåpentlig forbedringer) i retningslinjene for regionsturneringene.

Vi opplevde gledelig nok en ganske stor økning i antall deltakere i regionscupen og Regionsmesterskapet til region øst forrige sesong, og disse stevnene var blant Norges største bordtennisturneringer målt i antall deltakere. Bl.a. har vi sett en betydelig økning i antall deltakere i de aller yngste årsklassene i forhold til tidligere år. Senior breddeklassene har også hatt god og økende deltakelse, herunder blant ungdommer.

På den annen side gir mange deltakere utfordringer når det gjelder logistikk og tidsskjema. Her er det imidlertid viktig å unngå å «skylle ut babyen med badevannet», men forsøke å holde på det som faktisk bidrar til at såpass mange vil være med på regionsturneringene. Bl.a. gikk tilbakemeldingene fra klubbene klart i retning av at standardisering av disse stevnene er ønsket. De klubbene som svarte oppga at breddetiltak som B-sluttspill er mer viktig enn å holde på best av 5 sett i yngre klasser/nybegynnerklasser dersom man av tidshensyn blir nødt til å velge mellom de to. Bl.a. pga. dette legger vi opp til fortsatt B-sluttspill i 11- og 12-årsklassene samt nybegynnerklassene, men samtidig mulighet i disse samme klassene til å gå ned til best av 3 sett om dette er nødvendig av hensyn til kapasitet/tid.

Blant andre endringer i retningslinjene har vi også endret på klasseinndelingene i årsklassene 13 år tom. Junior-klassene. For det første har vi nå lagt inn en fast rankinggrense mellom A og B (der de som befinner seg under rankinggrensen kan velge om de vil spille i A eller B) til erstatning for den deltakeravhengige inndelingen som vi hadde forrige sesong. Vi håper bl.a. at dette øker sannsynligheten for at det blir avholdt B-klasser på jentesiden, da vi ser at dette kan være et viktig tiltak for å få flere nye og lavt rankede jenter til å ville delta på turneringene. Vi har også slått sammen jenter og gutter i mixede A- og B-klasser i 13-årsklassen og 15-årsklassen. Grunnen til dette er at vi ser at mange av jentene uansett ønsker å spille en eller to gutteklasser ila. av en slik turnering fordi de ønsker å møte litt flere forskjellige motstandere.

Sist, men ikke minst: vi har endret på hvilke årsklasser som er sammenlagtklasser: følgende klasser er nå offisielle sammenlagtklasser i regionscupen (Regionsmesterskapet teller som 3. og siste runde i regionscupen): J12, G12, J14, G14, DJ, HJ, DEJ, HEJ, Damer elite og Herrer elite. I likhet med forrige sesong vil stillingen i sammendraget bli lagt ut på disse nettsidene etter hver runde i regionscupen og de tre beste sammenlagt i hver av klassene bli premiert i Regionsmesterskapet etter at tredje og siste runde er ferdigspilt.

Da gjenstår det å oppfordre alle til å melde seg på så mange som mulig av regionsturneringene i år, samt å ønske arrangørene B-72 (RC1 i oktober), Harestua (RC2 i februar) og Fokus (Regionsmesterskapet i april) lykke til!

Mvh. Kristian Vengbo for Region øst

Vedlegg

Fil Filstørrelse
pdf Retningslinjer for RC og RM Region Øst-aug 2017 264 KB