Oppdaterte retningslinjer for 4. og 5. divisjon

239

Region Øst har oppdatert retningslinjene for seriespillet i 4. og 5. divisjon (se vedlegg). Endringer er i h.h.t. vedtak på årsmøtet, og er markert med rødt i dokumentet.

I tillegg vil vi presisere at NIFs koronavettkurs er obligatorisk. Se her: https://bordtennis.no/informasjon-til-klubbene-om-koronavettkurset/