Oppdaterte fellesidrettslige anbefalinger

    213

    Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeidet en veileder med råd om forsvarlig smittevern ved covid-19 for idrettslag og foreninger. Veilederen gjelder for NIF, særforbund, idrettslag, foreninger og andre som arrangerer organisert idrett. Denne veilederen erstatter nå NIF sine fellesidrettslige anbefalinger.

    Oppdatert versjon av fellesidrettslige anbefalinger finner dere her.