Styreoppnevnet organer

STYREOPPNEVNET ORGANER

NBTFs styre har valgt å organisere arbeidet i følgende sektorer:

  • Sektor Organisasjon
  • Sektor Marked og Media
  • Sektor Toppidrett
  • Sektor Bredde og Rekruttering
  • Sektor Arrangement

Hver sektor har en sektoransvarlig med forankring i NBTFs styre. Sektorer, komiteer og utvalg arbeider i henhold til mandat som er gjengitt i NBTFs håndbok.

SEKTOR ORGANISASJON
Sektoransvarlig: Christian Ibenfeldt

Organisasjonsutvalget
Leder:
Christian Ibenfeldt
Medlemmer: Anne Haug og Lise Høegh
Fra administrasjonen: Bengt Paulsen

SEKTOR MEDIA
Sektoransvarlig: Tor Anders Rasmussen

Media utvalget
Leder:
Øivind Eriksen
Medlemmer: Tor Anders Rasmussen, Jonny Ternlind, Anders Haukedalen, Anne Wiik Nilsen og Brage Esøy Titlestad.
Fra administrasjonen: Ghassan Chaer

SEKTOR MARKED
Sektoransvarlig: Tor Anders Rasmussen

Marked utvalget
Leder: Tor Anders Rasmussen
Medlem: Olav Haraldseid
Fra administrasjonen: Bengt Paulsen

SEKTOR TOPPIDRETT
Sektoransvarlig: Roar Frøseth

Toppidrettsutvalget
Leder:
Roar Frøseth
Medlemmer: Anders Hovden og Olav Haraldseid
Fra administrasjonen: Marte Grutle Aasebø

Norges Toppidrettsgymnas (NTG)
Sportssjef:

Stiga Fornebu – Nasjonalt bordtennissenter
Trener:

SEKTOR BREDDE OG REKRUTTERING
Sektoransvarlig: Liv Sæther

Bredde- og rekrutteringsutvalget
Leder: Liv Sæther
Medlemmer: Anne Haug og Anders Haukedalen
Fra administrasjonen: Marte Grutle Aasebø (strategi/planer), Ghassan Chaer (operativ), og Gundars Rusis (Trenerutdanning)

Veterankomiteen
Leder: Anne Haug
Medlemmer: Svein Folkeson og Unni Halvorsen
Fra administrasjonen: Ghassan Chaer

Tone Folkeson Minnefond
Leder: Grete Folkeson
Medlem: Dag Vavik

SEKTOR ARRANGEMENT
Sektoransvarlig: Anders Hovden

Arrangementsutvalget
Leder: Anders Hovden
Medlemmer: Liv Sæther, Karl Børre Reite, Rolf Erik Paulsen
Fra administrasjonen: Ghassan Chaer og Bengt Paulsen (ITTF/ETTU/NETU)

Dommerkomiteen
Leder: Karl Børre Reite
Medlemmer: Øivind Eriksen, Torstein Rønningen, Marianne Troppen Hornnes, Rune W. Johansen, Kim-Erling Bolstad-Larssen og Arild Knudsen
Fra administrasjonen: Ghassan Chaer

Rankingskomiteen
Leder: Magnus Vikstrøm
Medlemmer: Rolf Erik Paulsen
Fra administrasjonen: Ghassan Chaer og Marte Grutle Aasebø