NBTFs FORBUNDSSTYRE

Forbundsstyret innehar den høyeste myndighet, og den politiske ledelse i tingperioden. Styret består av sju faste medlemmer, samt varamedlemmer.

Christian Ibenfeldt
President

Mobil: 92454493
E-mail: iben.chris@gmail.com

Liv Sæther
Visepresident

Mobil: 92089816
E-mail: liv.sather@stk.uio.no

Roar Frøseth
Styremedlem

Mobil: 90695320
E-mail: roarf@yahoo.com

Anders Haukedalen
Styremedlem

Mobil: 99438290
E-mail: anders_hauk@hotmail.com

Anders Hovden
Styremedlem

Mobil: 90011665
E-mail: anders.hovden@idrettsforbundet.no

Anne Haug
Styremedlem

Mobil: 92817925
E-mail: Anne.Haug@oed.dep.no

Tor Anders Rasmussen
Styremedlem

Mobil: 91875400
E-mail: tor.a.rasmussen@ntebb.no

Randi Nordsveen
Varamedlem

Mobil: 99713993
E-mail: randi.nordsveen@gmail.com

Therese Andersen
Varamedlem

Mobil: 92266526
E-mail:
thereseandersens@gmail.com

X