ADMINISTRASJON

Postadresse

Norges Bordtennisforbund, 0840 Oslo

Besøksadresse

Norges Bordtennisforbund, Sognsveien 73, 0840 Oslo

Bank

DnB NOR 5134 06 05989
Tone Folkeson Minnefond 5134 06 05989
Spillerlisens-konto 7874 05 97441

ANSATTE

svenn-erik

Svenn-Erik Nordby

Generalsekretær

Mobil:
900 47 625

E-post:
svenn-erik.nordby@bordtennis.no

 

Arbeidsoppgaver

Personalansvar, saksbehandler for styret, oppfølging overfor NIF, søknader midler og rapportering på post 2 og post 3, oppfølging overfor departement in, internasjonalt engasjement ITTF-ETTU-NETU, internasjonale arrangement i norge, økonomi – budsjett og regnskap, årsberetninger, NBTFs Håndbok, etablering og oppfølging av sponsor-/samarbeidsavtaler, oppfølging av regionene, lederutdanning, prosjekt utebord, organisasjonsutvikling, anleggsutvikling, oppfølging av NM SNC og SNCF mht avtaler etc, sekretær i sektorene organisasjon og finans og marked og media, ansvarlig for impl for implementeringen av utviklingsprosjektet Utviklingstrappa.

Sektor:
* Organisasjon
* Finans-Marked – Media
* Bredde og Arrangement

bengt-paulsen

Bengt Paulsen

Sports-/utviklingssjef

Mobil:
900 84 862

E-post:
bengt.paulsen@bordtennis.no

 

Arbeidsoppgaver

Sektor toppidrett, planlegging, oppfølging og koordinering av all landslagsaktivitet, spilletillatelser, spillerregistrering, poeng oppfølging, personalansvar av landslagstrenere, oppfølging, samarbeid NTG/senter, budsjettoppfølging av sektor toppidrett, trener utdanning/utvikling, terminliste, toppidrett, økonomi; budsjett, regnskap, oppfølging samarbeid Olympiatoppen, søknad Post 4, sekretær i sektorene, deltar i implementering av utviklingstrappa

Sektor:
* Toppidrett
* Bredde (klubbutvikling)

ghassan-chaer

Ghassan Chaer

Administrasjonskonsulent

Mobil:
920 47 377

E-post:
ghassan.chaer@bordtennis.no

 

Arbeidsoppgaver

Oppfølging og koordinering av breddetiltak, registrering og kontroll av lisens, nasjonalt seriespill, oppfølging regionalt seriespill, bordtennis i skolen, registrering, oppfølging av breddearrangement, regionsstevner og drive-in cup, registrering og ajourhold av SportsAdmin, Hovedterminliste, bredde, dommerutdanning, administrativt ansvar for dommerkoordinering, sekretær sektor arrangement, delta på minst et månedlig møte med øvrig administrasjon pr måned, deltar i implementering av utviklingstrappa

Sektor:
* Bredde (registrering)
* Arrangement
* Media

X