Om NBTF

Norges Bordtennisforbunds formål er å fremme bordtennissporten i Norge, herunder bidra til samarbeid mellom klubbene, og representere idretten internasjonalt.

FORBUNDSTINGET

Forbundstinget er organisasjonens høyeste organ. Det er sammensatt av representater fra regioner og klubber. Tinget avholdes hvert annet år.

OVERORDNET MÅL: FLERE OG BEDRE BORDTENNISSPILLERE

FORBUNDSSTYRET
Forbundsstyret innehar den høyeste myndighet, og den politiske ledelse i tingperioden.

Styret består av sju faste medlemmer, samt varamedlemmer. Den daglige drift ivaretas av administrasjonen.

SLIK FINANSIERES VÅR IDRETT

I likhet med de andre særforbund, mottar også NBTF støtte i form at spillemidler fra NIF. Olympiatoppen er også en god samarbeidspartner og bidragsyter, faglig og økonomisk. På regionalt nivå mottar kretsene økonomisk støtte fra idrettskrets/fylke.

Klubbene mottar sin støtte fra kommunen. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig til å opprettholde ønsket aktivitet på alle nivåer. Derfor er medlemsavgifter, arrangementer og samarbeid med næringsliv helt nødvendig.