Økonomiske barrierer i barneidretten

  231

  NIF har utfordret oss på å få en status på tilstanden i norsk bordtennis mht «Økonomiske barrierer i barneidretten»

  For å kartlegge dette må vi naturlig vis spørre klubbene. Vi har laget et spørreskjema som følger vedlagt og som vi ber dere fylle ut etter beste evne. Vi vet at her er mange ulike ordninger mht medlemsavgifter/treningsavgifter så det er ikke lett å finne noe felles, derfor er dokumentet i Word slik at dere kan redigere og tilpasse slik det er hos dere. Fint om dere opprettholder forskjellen i betaling mht alder.

  I disse dager er det også tid for samordnet rapportering/Idrettsregistrering og der skal dere også oppgi navn på en «Barneidrettsansvarlig» i klubben. NIF har nå sendt ut følgende purring til de idrettslag/bedriftsidrettslag/særgrupper og idrettskoler som foreløpig ikke har gjennomført samordnet rapportering.

  http://ext.mnm.as/r/F27ACE7D-8E14-4025-A6C9-01A8FFA7B473

  Fint om alle nå følger opp dette. Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp ta kontakt med Ghassan Chaer på e-mail: ghassan.chaer@bordtennis.no

  Svarfrist 30.april

  2017 Kartlegging av kostnader i idretten -klubb

  Fristen går ut: 30.04.2018