Økonomisk støtte til klubbene som deltar i NM for yngre og Stiga 11’ern

322

Tekst  Bengt Paulsen

Mange klubber har hatt utfordringer etter total stengning i mars på grunn av Covid 19, men det er naturlig vis meget store forskjeller i hvordan klubbene er blitt rammet. Treningene er kommet i gang igjen mange steder nå, men det er bl.a. ekstra kostnader til smitteverntiltak og reduserte inntekter. Men også mistet mulighet til nye, inntektsmuligheter i denne perioden. Flere klubber fikk ikke refundert «alle» utgifter ved avlysning av NM for yngre og Stiga 11’ern i Bodø.

Norges Bordtennisforbund ønsker derfor å gi økonomisk støtte til klubbene som deltar i NM for yngre og Stiga 11’ern 30.10 – 01.11. 2020 i Oslo.

NBTF vil betale startkontingent , samt 50% av hotell med middag for alle deltagere og inntil 2 lagledere pr klubb, ved bruk av Thon Linne hotell.
Tilbudet følger vedlagt (legges inn i innbydelsen).

Klubbene betaler sin andel (50%) på hotellet.

Tilbud -Thon Hotell