Odd Emil Wold ble i dag tildelt NBTFs Minneracket for hans innsats for bordtennissporten i Norge.

  194

  Han er en foregangsmann på frivillighetsarbeid for bordtennisen i Norge. I mer enn 25 år har han bidratt. Han har i mange år hjulpet barn og unge i deres introduksjon til sporten gjennom Bordtennisskolen i Kjelsås Bordtennisklubb.

  Kjelsås BTK utnevnte ham til æresmedlem av klubben for kort tid tilbake.

  Odd er opptatt av at de helt ferske unge spillerne må få mye sosial aktivitet og glede i tillegg til rene bordtenniskunnskaper.  «50% sosialt og 50% bordtennis» er hans motto for de helt ferske og unge.

  Det er mange som vil se tilbake til fine timer med Odd i sin oppvekst.

  Takk skal du ha Odd, vi behøver flere slike som deg.

  Erik Lindholm
  President Norges Bordtennisforbund