Nytt styre i Region Sør

328

Torsdag 11. juni 2020 ble det avholdt årsmøte i Region Sør i Skien.

Nytt styre ble valgt:
Leder: Gro Laila Bye – til årsmøtet 2021
Nestleder/kasserer: Rune Olsen – til årsmøtet 2022
Styremedlem: Jan Thomas Bratteng – til årsmøtet 2022
Styremedlem: Jens Salvesen – til årsmøtet 2021
Styremedlem: Aida H Dahlen – til årsmøtet 2022
Styremedlem: Merethe Tveiten – til årsmøtet 2022

1. vara: Birgitte Seierstad – til årsmøtet 2021
2. vara: Kevin Aall – til årsmøtet 2021

Årsberetning region sør 2019