Nytt styre i Region Midt

206

Onsdag 17. juni 2020 ble det avholdt årsmøte i Region Midt.

Nytt styre ble valgt:

Styret til neste periode:

Jørn Wilhelmsen – leder – til årsmøte 2021

Theodor Brekke – nestleder – til årsmøte 2022

Roar Frøseth – styremedlem – til årsmøte 2021

Karl Magne Hoff – styremedlem – til årsmøte 2021

Somjit Werstad – styremedlem – til årsmøte 2022

Rolf Erik Paulsen – varamedlem – til årsmøte 2021

Årsmeldingen for regionen kan leses her