Valg av nytt Forbundsstyre til Forbundstinget 8. og 9. mai

199

Valgkomitéen til neste forbundsting er Jørn Wilhelmsen, Rolf Erik Paulsen og Ketil Norgård. Arbeidet til valgkomitéen har begynt og mandatet i henhold til Lov for Norges Bordtennisforbund er følgende:

Valgkomitéen skal innstille kandidater til alle tillitsverv som skal besettes ved valg på Tinget, jf. § 23 bokstav J. Innstillingen skal være i samsvar med bestemmelsene i §§ 2-4 og 3-2. Valgkomitéen skal innstille de personer den mener er best skikket til å utføre de respektive verv og som etter forespørsel har sagt seg villige til å stille som kandidater.

Innstillingen skal overleveres NBTF senest én måned før Tinget.

Vi ønsker innspill til valgkomitéen sitt arbeid. Ta kontakt med Jørn Wilhelmsen jw@mail365.no eller tlf. 93400170.