Nytilsatt generalsekretær besøkte Nord-Norge

296

Tekst og foto  Kevin Johansen 

Da Forbundsstyret vedtok at Bengt Paulsen tilsettes som ny generalsekretær når nåværende gen.sek. Svenn Erik Nordby går av for aldersgrensen, mottok Bengt en invitasjon fra Region Nord om å komme på besøk og se på situasjonen for nordnorsk bordtennis.

Bengt Paulsen takket ja til invitasjonen og dette ble hans første jobbreise etter at han ble tilsatt. I tillegg til å diskutere utviklingsprosjekter for å styrke og utvikle nord-norsk bordtennis, der regionsleder Jonny Ternlind gikk gjennom utfordringer og muligheter for regionen.

I og med at Bengt er en lidenskapelig sportsfisker ble han også invitert på en uforglemmelig fisketur til vakre Ringvassøy, en times kjøring fra Tromsø. Ringvassøya er et mekka for ferskvannsfiske med en rekke vann med stor fisk.

Tidligere leder og nestleder i region Nord, Espen Bertelsen og Kevin Johansen, tok Bengt med på denne turen. Jonny Ternlind og tidligere leder i regionen, Bjørn Helge Handegård var også inviterte, men kombinasjonen mygg, bållukt og matlaging på fjellet var ikke de så interesserte i.

Kevin og Espen er på mange måter født med ei fiskestang i handa og er sentrale figurer i det nordnorske sportsfiskermiljøet. På veien ut til Ringvassøya gikk Kevin gjennom hvilke sluker og agn som egner seg i de ulike fiskevannene på Ringvassøya, tykkelse på nylon og andre viktige momenter når det gjelder fiskeutstyr. Espen som har utdanning innen havbruk ga ei kjapp innføring i teori rundt ferskvannsfiske, som blant annet forskjellen på anadrome og katadrome fiskearter og andre fagbergreper de fleste av oss ikke kjente til på forhånd.

For å komme til de beste fiskevannene må man gå litt og vi måtte forsere et fjell for å komme fram. Etter å ha rigget leiren var vi i gang med fiskingen. Bengt viste seg å være mer erfaren enn antatt og ha forsynte seg grovt av de nordnorske naturressursene. Over 30 ørreter ble det på den nytilsatte Gen.sek-en til slutt. På natta skulle han imidlertid oppleve at været i Nord-Norge kan være ugjestmildt om sommeren også da teltet hans blåste ut på vannet da stormen satt inn. Han forsøkte å vekke Kevin og Espen som sov i en lavvo, men det klarte han ikke og han måtte legge på svøm for å redde teltet.

Til tross for litt dramatikk var Bengt veldig fornøyd med turen og det planlegges nå en årlig fisketur i Nord-Norge der alle bordtennisvenner er inviterte!