Foto: Brage Titlestad
Foto: Brage Titlestad

Den nasjonale lagserie sesongen 2022-2023

Det nærmer seg start for årets seriespill og nedenfor følger en del opplysninger som klubbene må merke seg.

Gjennomføring av kamper: 
Klubber som står som arrangør skal være ansvarlig for gjennomføringen av kampene. Se linken: seriespill – tabell og kampliste

Innbydelse til kampene: 
Arrangør sender ut innbydelse i henhold til  Kap 3 – Lagserien, punkt 3.8.1 Utsending – lagserien.

Rapportering av kampresultater til serieansvarlig: 
Skal meldes inn rett etter kampen er ferdigspilt, kampskjemaer sendes på e-mail eller skannes samme dag som kampene er spilt til Seriekontakter.
Ved samlerunder er teknisk arrangør ansvarlig for at alle resultater blir sendt inn.

Lisenser: 
Vi ber ansvarlig lagleder påse at alle spillerne har betalt lisens.Se linken:  Lisens og forsikringer

Flytting av kamper: 
Alle henvendelser vedrørende flytting av kamper skal gjøres skriftlig til NBTF v/ Administrasjonskonsulent Ghassan Chaer: ghassan.chaer@bordtennis.no

Overdommere og dommere: 
NBTF skal oppnevne overdommere og borddommere til alle seriekamper i STIGA – LIGAEN Damer og STIGA-LIGAEN Herrer.
Vi oppfordre arrangøren til å stille med to dommere (regionsdommere) til overdommers disposisjon i STIGA – LIGAEN Damer og Herrer.
I 1. og 2. divisjoner skal NBTF oppnevne Overdommere og borddommere (regionsdommere) til hvert bord (hver kamp).

NBTF vil ta kontakt med arrangørklubbene i god tid før samlerundene, for å kartlegge hvor mange regionsdommere man kan stille fra egen klubb. Deretter vil NBTF fylle opp med andre regionsdommere fra klubber i nærheten.

I 3. divisjon skal arrangøren oppnevne overdommer.

Viktig informasjon:

  • Regionsdommere vil være til disposisjon for overdommeren, som også vil ha et ansvar for å gi råd og veiledning.
  • Overdommer er NBTFs forlengede arm under arrangementet og skal kontrollere at arrangørklubbene gjennomfører arrangementet etter de gjeldende regler og henvisninger.
  • Arrangør for samlerunder i 1. og 2.divisjoner får med i utgiftsfordeling 1500 kr per dag eller 3000 kr per helg for at de dekker borddommerhonorarer på kr. 100.- pr. dag (kr. 50.- pr. lagkamp) til regionsdommere og stiller med bord, hall og baller.
  • Arrangøren skal etter endt seriekamp betale overdommer- og borddommerhonorarer, samt reise- og diettpenger for overdommer (overdommere må levere kvittering), eventuelt sørge for diett, til alle av NBTF- oppnevnte overdommere, regionsdommere med overdommermyndighet og dommere nominert av NBTF. 
  • Arrangøren kan avtale honorar med dommere som ikke er oppnevnt eller nominert av NBTF.

Utgiftsfordeling:
Alt dere behøver å vite er i dette Excel-arket Aktuelle info for seriespill, dette inneholder følgende faner/ark:
Ark 1: inneholder oversikt over reglene.
Ark 2: er samleark hvor summen av alle serierunder skal føres opp.
Deretter er det ett ark pr samlerunde.

Manual STIGA-LIGAEN (eliteserien):
Den er laget av NBTF for å gi bedre forutsetninger ved eliteseriekamper for spillere, publikum, dommere og presse. Se linken: Manual STIGA-LIGAEN

Seriereglementet: 
Vi ber klubbene sette seg inn i reglementet. Se linken: Kap 3 – lagserien

Kontaktpersoner: 
Se liste over kontaktpersoner. Se linken:  Klubb-kontakter

Premiering: 
Til de tre best plasserte lagene. (I STIGA-LIGAEN Damer og Herrer er det pengepremier)

Kampskjemaer:
Lagkamp-protokoll-dameserien.pdf
lagkamp-protokoll.pdf

Serieavgift: 
NBTF sender faktura på serieavgift.

STIGA-LIGAEN Damer og Herrer:     kr 6.000,-
1. divisjon:                                             kr 5.000,-
2. divisjon:                                             kr 4.000,-
3. divisjon:                                             kr 3.000,-

Serieavgiften må være betalt innen seriestart.

Årets lagspiller: 
Kåring av årets lagspiller bli lagt ut på NBTFs hjemmesider. Det vil bli lagt ut en oversikt på NBTFs hjemmesider etter hver runde.

Presentasjon av alle klubbene som skal spille i den nasjonale lagserien:
NBTF har laget en «presentasjon» av alle klubbene som skal spille i den nasjonale lagserien. Se linken:  Serielagpresentasjon
Her ligger et utdrag av forsiden som skal brukes. Hvis dere ønsker et annet bildet av klubben istedenfor det som er valgt, kan dere sende oss det bildet dere ønsker skal bli brukt isteden. Vi foretrekker oppdaterte lagbilder med klubbdrakter.

Klubbprogram: 
Vi ber om at klubbene lager et serieprogram. Dette er en meget bra måte å presentere klubben på, samt en mulig inntektskilde.

Nyhetside og aktuell informasjon for Seriespill

NBTF har laget egen nyhetside for seriespill. Nyhetside for Seriespill og Aktuelle info for seriespill

NBTFs skribenter og fotografer

NBTF har opprettet egen oversikt over skribenter og fotografer for alle seriespill hvor de legger ut artikler som inneholder:

- Forhåndsstoff
- Historier og hendelser utover resultatene.
- Gode historier
- Humoristiske historier
- Spesielle hendelser
- Morsomme episoder
- Det som skjer i kulissene
- Om klubber
- Ta gode bilder
- Alt annet
Se linken for mer informasjon: Se linken: Seriespillskribenter

Ved eventuelle uklarheter/spørsmål ber vi dere kontakte serieansvarlig Ghassan Chaer: ghassan.chaer@bordtennis.no, M: 92047377.

 

 

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV