Nye retningslinjer for 4. og 5. divisjon Region Øst

319

Retningslinjene for 4. og 5. divisjon region øst har blitt oppdatert for sesongen 2018-19 (vedlagt). Nytt av sesongen er at også 5. divisjon skal spilles i to omganger: innledende engangsserie på høsten der de 5 beste lagene i hver avdeling går til A-sluttspill og de resterende lagene går til B-sluttspill som spilles som ny engangsserie på vinteren/ våren 2019. Dette gjøres på bakgrunn av positive erfaringer med dette i 4. divisjon i forrige sesong. Hovedformålet er som i 4. divisjon å få en mer spennende serie og med flere jevne kamper.

For øvrig vil Region Øst prøve ut nytt kampskjema/ nytt spillesystem for 4. og 5. divisjon (vedlagt). Det er ingen dramatiske endringer. Det er fremdeles 3-mannslag, og oppsettet er fremdeles basert på Swaythling Cup, men double-kampen kommer nå i likhet med Dameserien som kamp nr. 7, og det blir mulig å veksle mellom to spillere per «bokstavposisjon», så lenge laget er satt opp på forhånd. Om man ønsker det kan man altså benytte opptil 6 spillere i single-kampene. Nytt er det også at reglene står oppført på selve kampskjemaet, slik at det skal være enkelt for begge lag å forholde seg til dem.

Begrunnelsen for å teste ut et litt annet spillesystem i årets sesong er å gjøre double-kampene litt mer betydningsfulle og spennende, samt gjøre det litt mer attraktivt å ha med flere spillere. Med det «gamle» kampskjemaet kommer double-kampen helt til slutt, og kampen er da ofte allerede avgjort, samt at det heller ikke spilles om ranking-poeng i double.

Når to spillere kan veksle på å spille på samme bokstavposisjon håper vi på at det blir mindre ventetid for den enkelte spillere på lag som har 4 eller flere spillere. I det «gamle» kampskjemaet må spiller nr. 2 vente med å kunne spille helt til de første 6 single-kampene er unnagjort, og man har da rukket å bli ganske god og kald siden forrige lagkamp (og kanskje er også allerede kampen avgjort). Ikke minst for yngre spillere kan det tenkes at dette vil ha en positiv effekt, ved at det blir mer gøy å spille, og at man i større grad bytter på å spille i stedet for å «bare komme inn som reserve på slutten».

Når sesongen er slutt er tanken å gjøre en evaluering blant de klubber/lag som har deltatt i 4. og 5. divisjon, med tanke på å bestemme om man evt. vil videreføre det nye kampskjemaet/spillesystemet.

Da gjenstår det bare å ønske alle 44 påmeldte lag i sesongens 4. og 5. divisjon i Region Øst lykke til!