Nye regler utgiftsfordeling fra sesongen 2017/18

119

Skrevet av Erik Lindholm

Nye regler utgiftsfordeling fra sesongen 2017/18: 

Gjelder:   Eliteserien, 1.divisjon, 2.divisjon, Dameserien

Definisjon:   Ordet «godtgjøring» nedenfor menes at beløpet benyttes inn til kostnadsfordeling seriespill. De får altså ikke refundert dette beløpet i sin helhet.

Avregning:  Klubbene behøver ikke sende inn noe som helst av bilag her, heller ikke ta vare på kvitteringer. Alt kan beregnes av en sentral person kun ut i fra terminliste/spilleplan og kan dermed gjøres på en kveld for hele sesongen.

Hvorfor reglene endres: Det skal gjøres enklere å gjennomføre og å forstå. Reglene skal oppfattes mest mulig rettferdige. Ingenting skal igjennom NBTF.

Regler for hva som automatisk inngår i utgiftsfordelingen

FLYBILLETTER:
Kategori 1 flyplasser: Gardermoen, Torp, (Rygge), Bergen, Stavanger, Trondheim,
Kategori 2 flyplasser:  Volda (Kristiansund), Bodø og Tromsø.
Reiser fra/til Kategori2-flyplasser er dyrere enn billettene til kategori1-flyplassene og får litt høyere godtgjøring.
Standard sats på reiser tur/retur Kategori2-flyplasser er 1500,-  For Kategori1-flyplasser er det 1.000,- per person og det godtgjøres uansett for 5 personer. For 1.divisjon og 2.divisjon godtgjøres kun 4 personer. Dameserien godtgjøres med 4 personer (3-manns lag).
NB! Vi ser ikke på hvor spillerne faktisk reiser fra, kun hvor klubben er geografisk.
Hvis uventet kampslutt gjør at nye flybilletter må kjøpes så godtgjøres ikke dette. Det vil nemlig komplisere beregningene og gjøre det mer skjønnsmessig.

Eksempel: Reiser et lag i eliteserien dermed fra Bergen til Oslo med kun 4 mann så får de allikevel godtgjort: 5.000
Satsene nevnt ovenfor er altså tur/retur samlet.

BILREISER
Det godtgjøres statens satser pr km først etter 300km. Kun 1 bil pr lag godtgjøres. Klubblokale til klubblokale er reiseavstand.

LEIEBIL
Hvis naturlig med flyreise så godtgjøres det ekstra med kr 1.000 pr dag samlet for laget.
Dette er ment for ekstrautgifter vedrørende leiebil, kollektivtransport eller taxi. Har man ingen slike utgifter når man har hatt flyreise, fordi man for eksempel blir hentet til/fra flyplass, så får man allikevel godtgjort kr 1.000,-

HOTELL/OVERNATTING
Det godtgjøres kr 700 pr person pr natt. Det godtgjøres overnatting natta i forkant. Natt etter kamp dekkes ikke, fordi det vil komplisere beregningene og gjøre det mer skjønnsmessig. Overnatter man privat så får man  allikevel godtgjort hotellsatsene.

DOMMERUTGIFTER
Dette skal ikke godtgjøres og dermed skal det ikke inn i utgiftsfordelingen. Her skal hjemmelag betale dette. Ved «samlerunder» hvor det er samme dommere i flere kamper og det er en felles reiseutgift og en felles hotellovernatting på dommere så skal arrangerende klubb ta en avregning mot de andre klubbene og fakturere dem direkte. Når invitasjon til samlerunden sendes ut skal det i den stå at man ønsker opplysning fra deltagende klubber om epost de skal sende dommerfaktura til. De lag som da fysisk spiller i denne hallen men som er satt opp som «hjemmelag» får da beregnet hva dette koster av dommerutgifter for denne kampen. NBTF skal altså ikke ha noe med slike dommerutgifter å gjøre.

SLUTTSPILL
Samme regler som grunnserien. Betraktes som ordinære kamper mhp utgiftsfordeling.

UNNTAK
Stavanger-Bergen er en distanse som er litt spesiell. Om det skal benyttes fly eller kjøres med bil er her ikke enkelt å avgjøre. Denne turen godtgjøres derfor som en Kategori1-flyplass-tur med tilhørende regler for de andre  utgiftene.