Ny rekord på antall betalte lisenser og Fokus BTK topper tabellen sesongen 2017-2018!

333

Dette året er det ny rekord på antall betalte lisenser med hele 1248 medlemmer som har betalt.

Lisensmatrise per. 04.07.2018

Fokus BTK topper oversikten med 109 betalte lisenser og med kun en betalt lisens mer enn B-72!

Dette er ny rekord både for Norges Bordtennisforbund og Fokus BTK som aldri har hatt så mange betalte lisenser før.

Region Øst har flest betalte lisenser hvorav hele 669 spillere fra regionen har betalt.
Fokus BTK ligger øverst med 109 betalte lisenser, etterfulgt av B-72 med 108 betalte lisenser.

Etterfulgt av Region Sør med 193 betalte lisenser
Drammen BTK ligger øverst med 34 betalte lisenser, etterfulgt av Modum BTK med 27 betalte lisenser.

Region Vest med 176 betalte lisenser
Laksevåg BTK ligger øverst med 32 betalte lisenser, etterfulgt av Sportsklubben Heros med 31 betalte lisenser.

Region Midt med 120 betalte lisenser
Trondheim BTK ligger øverst med 45 betalte lisenser etterfulgt, av Tingvoll BTK med 15 betalte lisenser .

Region Nord med 90 betalte lisenser
Bodø BTK ligger øverst med 37 betalte lisenser etterfulgt, av Rana BTK med 18 betalte lisenser.

Norges Bordtennisforbund vil gjerne benytte anledningen til å takke klubbene og spillerne for innsatsen.