Ny rekord på antall betalte lisenser, 1225 lisenser har blitt betalt per 01. Juni 2018!!

258

B-72 og Fokus BTK ligger helt likt på antall betalte lisenser, med 106 betalte lisenser hver, og topper oversikten over antall betalte lisenser!

Lisensmatrise pr. 01.06.2018

Region Øst har flest betalte lisenser hvorav hele 658 spillere fra regionen har betalt.
B-72 og Fokus BTK ligger øverst med 106 betalte lisenser i hver klubb etterfulgt av Fornebu BTK med 71 betalte lisenser.

Etterfulgt av Region Sør med 192 betalte lisenser
Drammen BTK ligger øverst med 35 betalte lisenser etterfulgt av Modum BTK med 27 betalte lisenser.

Region Vest med 173 betalte lisenser
Laksevåg BTK ligger øverst med 32 betalte lisenser etterfulgt av Sportsklubben Heros med 31 betalte lisenser.

Region Midt med 112 betalte lisenser
Trondheim BTK ligger øverst med 45 betalte lisenser etterfulgt av Tingvoll BTK med 15 betalte lisenser .

Region Nord med 90 betalte lisenser
Bodø BTK ligger øverst med 36 betalte lisenser etterfulgt av Rana BTK med 18 betalte lisenser.