Norgesrankingen i gang igjen – etter en lang pause siden april på grunn av koronapandemien

223
Idrettsarrangementer der det er mulig å overholde 1 meter avstand mellom deltakerne gjennom hele arrangementet, kan gjennomføres for alle aldersgrupper forutsatt at øvrige krav for arrangementer i covid-19-forskriften ivaretas. Foto: Tommy Østby

Tekst  Jonny Ternlind
Foto    Tommy Østby

Norgesrankingen er i gang igjen etter en lang pause siden april på grunn av koronapandemien.

Vi blir å lage månedlige rankingnyheter som tidligere dersom det blir regelmessig aktivitet og stevner…

I følgende link https://bordtennis.no/ranking/ kan dere se hele rankingen for oktober i samtlige 18 klasser, som er fast på den månedlige Norgesrankingen.