Norgesranking: Ny poengberegning fra oktober

  974

  NBTF styre vedtok i styremøtet 18.4.2015 endringer i hvordan rankingpoeng beregnes (endringer i konkurransereglementet). Det nye systemet innføres fra og med oktoberrankingen. Begrunnelsen for forslaget gjengis nedenfor.

  Ny poengberegning:

  Poengdifferanse  Uventet Seier  Uventet Tap  Forventet Seier  Forventet Tap
  0 0  0  8 -7
  1-49 8 -8  8 -6
  50-99 10 -10  7 -5
  100-149 12 -12  6 -4
  150-199 14 -14  5 -3
  200-299 16 -16  4 -2
  300-399 18 -18  3 -2
  400-599 20 -20 2 -1
  600+ 25 -25  1 -1

   

  Ettersom det er 10+ år siden onlinerankingen ble innført bør det gjøres visse justeringer i poengfordelingen med tanke på at det har vært inflasjon (noe det skal være) i poengene. 100 poeng er ikke like stor nivåforskjell i dag som for 10 år siden. Derfor bør visse kategorier kuttes og noen legges til.

  Dette forslaget gir en mer symmetrisk og tilpasset fordeling etter dagens ranking og nivåforskjeller. Med dette forslaget blir du litt mer belønnet og straffet for å slå jevngode spillere, og mindre belønnet for å slå spillere som er mye dårligere. I dagens poengfordeling kan du slå en nybegynner å få 2 poeng, mens du slår en “jevngod” spiller og får 3 poeng. De fleste tror jeg er enig at dette ikke er helt optimalt. I tillegg er det rimelig stor nivåforskjell på en som er 300 poeng over eller under deg (relativt jevnt), og en som er 600+ poeng over eller under deg (veldig stor nivå forskjell).

  Denne poengfordelingen differensierer litt mer på større poengforskjeller og fjerner 25 poengskategoriene som ikke sier noe direkte om nivåforskjell. Totalt sett fungerer dagens online ranking meget godt og reflekterer spillerstyrke på en bra måte noe som er hensikten med en ranking. Denne justeringen i poengfordeling vil ikke endre på dette da fundamentet er det samme.

  Vektingen av turneringer og seriespill på 1, 1.5 og 2 vil fremdeles være det samme og det påvirker faktisk mer enn selve poengfordelingen. Yngre spillere spiller jo mye flere kamper derfor er denne vektingen svært viktig når alle deltar på samme ranking. Dette forslaget vil kun justere litt så poengfordelingen per kamp blir noe mer ”rettferdig” og den vil også skape en smule mindre inflasjon noe som nødvendigvis ikke er dumt.

  Det er dog viktig med en viss mengde inflasjon for det skal lønne seg å spille kamper, men for mye er ikke bra.