Norges Vel: Medalje tildelt Svenn-Erik Nordby

  505
  På Tingmøtet ble det utdelt medalje fra "Det Kongelige Selskap for Norges Vel" til Generalsekretær Svenn-Erik Nordby i Norges Bordtennisforbund for "Lang og tro tjeneste" for Norsk bordtennis i mer enn 30 år.

  Tekst  Erik Lindholm
  Foto   Ghassan Chaer

  På Tingmøtet ble det utdelt medalje fra «Det Kongelige Selskap for Norges Vel» til Generalsekretær Svenn-Erik Nordby i Norges Bordtennisforbund for «Lang og tro tjeneste» for Norsk bordtennis i mer enn 30 år. Kriterier kan man lese om her: https://medaljen.no/kriterier/

  Svenn-Erik har vært ansatt i Norges Bordtennisforbund i 38 år. 

  Han er med det både nestor i norsk bordtennis og nestor i Norges Idrettsforbund på Ullevål. Enten det er bordtennisspørsmål eller andre idrettslige spørsmål så er Svenn-Erik mannen å spørre. Som Generalsekretær i mange år kjenner han til alle deler av norsk bordtennis og har vært pådriver i omtrent samtlige større saker vi har hatt i moderne tid. Enten det dreier seg om anlegg, breddeidrett, para-idrett, internasjonale saker, sponsorsaker, organisatoriske saker, økonomien eller hendelser forøvrig,….Svenn-Erik er alltid på ballen og har overordnet kontroll på at saker blir løst. Han kvier seg heller ikke å trå til som trener eller å stå på stand, rigge stand/arrangement, gjøre oppsøkende virksomhet osv.

  Mye av Svenn-Eriks innsats har vært rettet mot sponsorer og innad i NIF. Han har opp igjennom årene skaffet flere millioner kroner til norsk bordtennis både ved sponsorpleie og aktiv i fordelingspolitikken i NIF på Post 2,3,4 midler. Han økonomiske disposisjoner rundt Fornebuhallen har gitt oss gode økonomiske betingelser på vår landslagsarena der.

  På Lillehammer 1996 stod han for organiseringen av smått og stort under Veteran VM vi arrangerte.

  Svenn-Erik har vært initiativtaker til 2 store bordtennisklubber: B-72 og Fornebu. Begge blant våre største klubber i dag. Han er æresmedlem begge steder.

  I mine år som President i Norges Bordtennisforbund har jeg hatt gleden av å være sammen med Svenn-Erik i mange sammenhenger i NIF og internasjonalt. Han kjenner mange og er svært godt omtalt av de jeg snakker med der. Han er rett og slett oppfattet som en dyktig hedermann. Altså en svært verdig prismottager av Norges Vel sin medalje.

  Slik jeg ser det er Svenn-Erik den aller viktigste bidragsyteren i norsk bordtennis opp igjennom historien,….rett og slett !

  Vi gratulerer og takker.

  Erik Lindholm

  President Norges Bordtennisforbund