Invitasjon til Norges Bordtennisforbunds 50. ordinære Ting i Bodø 11.-12. mai

  377

  INVITASJON TIL NORGES BORDTENNISFORBUNDS 50. ORDINÆRE TING

  Norges Bordtennisforbund ønsker med dette i henhold til NBTFs lov §4-1, å invitere til det 50. ordinære ting.

  Tinget avholdes 11.-12. mai på Thon Hotel Nordlys i Bodø

  Dette vil bli et historisk Ting i NBTFs historie. Det er nemlig første gang at Tinget avholdes i et av våre nordligste fylker.

  Invitasjon til Tinget her

  Forslag til endringer i Representasjon- og Konkurransereglement 2019