Norges Bordtennisforbund har inngått avtale med Rallarkraft sponsor, Notodden Energi Kraft AS.

471

Tekst: Svenn-Erik Nordby

Norges Bordtennisforbund er meget godt fornøyd med at vi nå har inngått en samarbeidsavtale med Notodden Energi Kraft AS og Rallarkraft. Dette er et samarbeid som vi håper skal bidra med gode inntekter for både forbund og klubber.

 Hvorfor velge Rallarkraft som din strømleverandør?
Rallarkraft vil til enhver tid ha konkurransedyktige priser.  Prisen er basert på spotprisen på NordPool-børsen, i likhet med alle andre selskaper som selger strøm i Norge. Forskjellen mellom selskapene ligger i påslaget som skal dekke selskapets utgifter til forskuttering av innkjøp, administrasjon og innkreving av de statlige avgiftene.

Lavt påslag
Rallarkrafts påslag er kun 2 øre per kWt.  Det er det hele.  Med andre ord får du strømmen for det vi kjøper den for, pluss 2 øre pr kWt. 

 Støtt klubben din
Ved å selge Rallarkraft vil klubber tilsluttet Norges Bordtennisforbund få en godtgjørelse på kroner 200 per solgte abonnement.  Det skal selges 25 abonnement før utbetaling skjer. Utbetalingen skjer kvartalsvis.  Hvis en abonnent blir værende som kunde på Rallarkraft utover et år, vil klubben få utbetalt kroner 200 for denne kunden så lenge vedkommende fortsetter som abonnent.

Kundene registreres på landingsside opprettet av Notodden Energi Kraft AS. Gå inn på Norges Bordtennisforbund sin hjemmeside og finn linken til Rallarkraft, som er http://www.rallarkraft.no/nbtf

Der finnes en liste over hver enkelt bordtennisklubb som har muligheten til å bli en del av samarbeidet gjennom å krysse av for din klubb.

Ved å velge strøm fra Rallarkraft får du en konkurransedyktig strømavtale samtidig som du støtter klubben din med kroner 200 per år. Du er også med og støtter en sunn og viktig aktivitet for barn og unge. 

Det er naturligvis gratis å bytte strømleverandør og du har ingen bindingstid på abonnementet.

 http://www.rallarkraft.no/nbtf

 https://bordtennis.no/samarbeidspartnere/