EM Veteraner 2021, arrangørkandidater søkes

199

Tekst: Erik Lindholm

Norge har meldt sin interesse for å arrangere EM Veteraner 2021.

Innen 30.mars 2018 må vi ha klar vår søknad til ETTU med detaljer om hvordan vi vil løse dette. Vi konkurrerer med 4 andre land: Kroatia, Italia, Spania og Wales.

NBTF har styremøte mandag 8.januar og da ønsker vi å ha klart en kandidatby og konsept som vi da skal lage en ETTU-søknad på innen 30.mars 2018. 

Vi inviterer derfor klubber til å sende oss en kort mail med følgende informasjon:
a) Hvilke klubb som er hovedansvarlig.  NBTF vil selvsagt være en bidragsyter i tillegg.
b) Hvilken by/hall som skal benyttes. Hvis flere haller skriv litt om avstand mellom dem.
c) Annet av interesse. Kun helt kort.

Vi ønsker i denne fasen ikke at klubber skal legge så mye arbeid i dette. De mest interessante søkerbyene blir kontaktet for ytterligere informasjon vi behøver før vi velger den byen og klubben vi vil basere vår ETTU-søknad på.

Frist for å sende oss en slik mail er 31/12-2017.

Mailen sendes til svenn-erik.nordby@bordtennis.no