NM for Junior, Veteran og Yngre 2020 avlyses

590

Forbundsstyret har nå vedtatt at de planlagte NM for Junior, Veteran og Yngre avlyses.

Disse er nå fjernet fra vår Hovedterminliste for sesongen 2020-2021.

Dette vedtaket er basert på ny informasjon vi nå får fra Helsemyndighetene om muligheten til å kunne arrangere større arrangementer i 2020.

NBTF som alle andre, vet dessverre ikke hva som vil skje i høst, men vi må fatte beslutninger nå basert på det vi til enhver tid får kunnskap om.

Vi minner om fristen for å søke om kompensasjon som er 21. april. Se her