Nasjonalt overdommerkurs på Ullevål

64
På NBTFs overdommerkurs deltok syv kandidater fa NBTF, to kandidater fra Danmark, samt kursleder Michael Zwipp

Tekst: Øivind Eriksen
Foto: Ghassan Chaer

Norges Bordtennisforbund, i samarbeid med European Table Tennis Union, arrangerte et fire dagers overdommerkurs torsdag 24. – søndag 27. august. Det var dommerkomiteens leder Karl Børre Reite og NBTF-administrasjonens Ghassan Chaer som sto for de administrative forberedelsene, mens den internasjonale overdommeren Michael Zwipp sto for de faglige forberedelsene og gjennomføringen. Syv kandidater fra NBTF deltok, i tillegg til to kandidater fra det danske bordtennisforbundet. Kurset ble arrangert på Ullevål Stadion, mens de tilreisende kandidatene bodde på Toppidrettssenteret ved Sognsvann.

Bakgrunnen for at NBTF prioriterer utdanning av norske overdommere er at de siste års erfaringer har vist at det er behov for å løfte kvaliteten på de norske overdommerne. Ikke minst er det viktig å gjøre dette slik at norske overdommere kan serve de norske arrangørklubbene bedre enn tidligere. Det vil alltid være behov for å heve kvaliteten på norske mesterskap, Stiga Norgescupstevner, Stiga Norgescupfinalen og andre NBTF-arrangementer, og da er det faglige nivået på overdommerne våre en avgjørende faktor.

Tyskeren Michael Zwipp er en av de mest meritterte internasjonale overdommerne i verden, slik at den faglige delen var i de beste hender. Han konsentrerte seg blant annet om temaene regelverk, dommerbriefing, tidsskjema, trekning, call area, racketkontroll, delegering, samarbeidet mellom dommere og overdommerteamet, overdommers oppgaver og personlige egenskaper. Til hvert tema tilhørte individuelle oppgaver, både skriftlige og muntlige, og mye av tiden gikk også med til dialog, diskusjoner og erfaringsutveksling.

Det var lange undervisningsdager kursdagene, fra kl 09:00 til kl 18:00, og kveldene ble også benyttet til hjemmelekser. Til overdommerfunksjonen i store arrangementer, både ute og hjemme, kreves også minimum 12 timer i hallen hver eneste dag, og slik sett ble kurset en kopi av et vanlig stevne. I tillegg til de ovennevnte arrangørene retter NBTF også en takk til Egil Hauge, som bisto med transport av Michael Zwipp!

Kurset ble avsluttet med skriftlig og muntlig eksamen. Dommerkomiteen har også bestemt at de 7 norske kandidatene skal arbeide videre med å videreutvikle et norsk overdommerprogram, et program som tilpasses «den norske turneringsmodellen». I fremtiden vil det være behov for flere overdommere, og da er det en forutsetning at overdommerne fyller den funksjonen.