Mahta Souri vår tredje Blue Badge-dommer

328

Tekst  Karl Børre Reite

Mahta er nå på det høyeste nivået for bordtennisdommeren.

Lederen for ITTFs dommerkommite, Young-Sam Ma, har sendt sine gratulasjoner til Mahta og NBTF, og dermed bekreftet nyheten.

Blue Badge er den høyeste graden for borddommere. Med den på plass blir man vurdert til de mest prestisjefulle turneringene slik som VM og etter hvert OL.

Mahta ble vår tredje Blue Badge-dommer, og den første kvinnen med denne tittelen.

Kravene for å bli Blue Badge er strenge. Man må først bestå prøven til internasjonal dommer og være aktiv i minst to år. Deretter venter den fryktede ARE-eksamenen, kanskje det tyngste hinderet. Her blir man testet i problemstillinger fra regelboken, samt situasjoner som krever inngående forståelse. Så starter evalueringene. Man trenger minst fire godkjente evalueringer («meets») fra minst tre forskjellige evaluatorer. Man har kun syv forsøk på å oppnå dette, og med store feil risikerer man også å få strøket godkjenninger. Til slutt venter et intervju på engelsk, der man må vise at man er i stand til å kommunisere med spillere, trenere og andre dommere.

Mahta startet å dømme etter NM på Fornebu i 2014. Hun hadde mange spørsmål om hva som skulle til for å bli dommer. Etter dette har hun ikke sluttet å spørre! Det er nettopp det som skal til for å få fremgang. Vi senderer våre varmeste gratulasjoner og ønsker lykke til med nye oppdrag!