Kap 7 – Dameserien

TILLEGGSBESTEMMELSER

KAPITTEL 7. Dameserien

7.1 ARRANGEMENT

7.1.1 AVVIKLING

Dameserien avvikles i tidsrommet oktober – mai. Det spilles dobbel serie.

Dersom flere enn åtte lag ønsker å delta er de åtte beste lagene kvalifisert etter NBTFs OnLine-ranking per 1. mai.

Det planlegges 4 samlerunder. Det vises til NBTFs terminliste.

Det kan delta inntil to lag fra samme klubb. Dersom det er ledige plasser i Dameserien åpnes det for flere enn to lag fra samme klubb.

7.1.2 GODKJENNING AV HALL

Hallen skal godkjennes av NBTF før utsendelse av invitasjon.

7.1.3 INVITASJON

Arrangøren sender invitasjon til de deltakende lagene senest 3 uker før arrangementet.

7.1.4 TIDSSKJEMA

Arrangøren sender tidsskjemaet til de deltakende klubbene sammen med invitasjonen senest 3 uker før arrangementet. Det spilles 4 seriekamper samtidig.

7.1.5 ÅPNING AV HALL

Hallen skal åpnes 1½ time før samlerunden starter og de 8 bordene skal være tilgjengelig for oppvarming senest 1 time før samlerunden starter.

7.1.6 PRESENTASJON

Senest 5 minutter før hver lagkamprunde starter skal alle lagene, overdommer og dommere presenteres for publikum.

7.1.7 RESULTATSERVICE

Resultater skal føres fortløpende på tavle som er synlige for deltakere og publikum.

7.1.8 PROGRAM

Ved hver samlerunde bør det selges/utdeles program inneholdende kampskjemaer, resultater av spilte kamper hittil i Dameserien, tabell, dato for kommende kamper og kort presentasjon av sannsynlig lagoppstilling for hvert av de 8 lagene.

 

7.2 SPILLEFORM

7.2.1 SPILLEFORM

Seriekampene spilles med tre spillere på hvert lag (A,B og C mot X,Y og Z) etter følgende modell;

Kamp 1           A – X
Kamp 2           B – Y
Kamp 3           C – Z
Kamp 4           B – X
Kamp 5           A – Z
Kamp 6           C – Y

Kamp 7           Double

Kamp 8           B – Z
Kamp 9           C – X
Kamp 10         A – Y

Spillerne settes opp fritt i single, uavhengig av ranking. I double er det fri oppstilling, og det er åpning for at også andre enn de 3 spillerne som spiller single kan delta.

Det spilles til et lag har vunnet 6 kamper, eventuelt til uavgjort 5-5.

Vunnet seriekamp gir 2 poeng, uavgjort seriekamp 1 poeng og tapt seriekamp 0 poeng.

 

7.3 SPILLERE

7.3.1 ANTREKK

Alle spillere fra samme klubb skal stille i samme type trøye og shorts. Andre benklær kan tillates av kulturelle eller religiøse grunner etter tillatelse fra overdommer.

7.3.2 DISPENSASJON

Det kan søkes om dispensasjon for at en spiller fra annen klubb kan representere klubben i dameserien. Slik søknad må oversendes NBTF innen 1. august. En eventuell dispensasjon fra representasjonsbestemmelsene vil kun bli gitt for deltakelse i dameserien.

7.3.3 UTENLANDSKE SPILLERE

Det samme regelverket for utenlandske spillere som gjelder for Lagserien gjelder for dameserien, se punkt 3.4 Kapitel 3. Lagserien

 

7.4 DOMMERE

7.4.1 OVERDOMMER

NBTF utnevner overdommer til hver enkelt samlerunde. Arrangøren betaler overdommers reise- og oppholdsutgifter, samt overdommers honorar.

7.4.2 KRAV TIL ARRANGØR

Arrangøren skal ha egne dommere i alle kamper. Dommerne skal være minst regiondommere

 

7.5 UTSTYR

7.5.1 KVALITET

Alt utstyr skal være av høyeste kvalitet.

Innføring av ny ball (plastikk). Ny ball innføres i STIGA- ligaen (Eliteserien) og i Dameserien fra sesongstart 2014/2015.

7.5.2 TELLEAPPARATER

Det skal være 1 telleapparat ved bordet. Det skal også være minst 1 telleapparat ved bordet som viser lagkampstillingen i hver av de 4 lagkampene.

7.5.3 SPILLEOMRÅDET

Spilleområdet skal være minst 10 m langt, 5 m bredt og 4 m høyt. Bordet skal være fullstendig inngjerdet, med ensartede barrierer.

7.5.4 FØRSTEHJELPSUTSTYR

Det skal være førstehjelpsutstyr tilgjengelig i hallen.

 

7.6 PRESSE/PUBLIKUM

7.6.1 SPEAKERTJENESTEN

Speakertjenesten skal betjenes over høyttaleranlegg.

7.6.2 SERVERING

Arrangøren bør sørge for salg av varm mat og øvrig mat og drikke i eller i nærheten av hallen under hele samlerunden.

7.6.3 MUSIKK

Det bør spilles musikk før hver runde med seriekamper.

 

7.7 FORHOLD TIL NBTF

7.7.1 RAPPORTERING

Resultatet skal rapporteres, dvs ringes eller sendes e-mail, til ansvarlig for dameserien umiddelbart etter hver samlerunde.

7.7.2 SERIEAVGIFT         

Serieavgift på kr 2.500 per lag skal innbetales NBTF før seriestart.

7.7.3 PREMIERING

De 3 beste lagene premieres med pengepremier og pokal/medaljer.

7.7.4 UTGIFTSFORDELING       

Det er utgiftsfordeling i dameserien.