Kap 6 – 1.divisjon

TILLEGGSBESTEMMELSER

KAPITTEL 6. – 1.divisjon

6.1 ARRANGEMENT

 

6.1.1 ÅPNING AV HALL

Hallen skal åpnes 1½ time før seriekampstart og bordene skal være tilgjengelig for oppvarming senest 1 time før seriekampstart.

 

6.1.2 PRESENTASJON

Senest 5 minutter før kampstart skal alle spillere iført like klubbdrakter, overdommer og dommer presenteres for publikum.

 

6.1.3 RESULTATSERVICE

Resultater skal fortløpende føres på tavle som er synlige for deltakere og publikum.

 

6.1.4 PROGRAM

Før serien starter opp bør samtlige lag ha laget program hvor klubben presenteres. Her skal også aktuelle spillere presenteres.

Det bør selges/utdeles program inneholdende kampskjema, resultater over spilte kamper hittil i 1. divisjon, tabell, dato for kommende kamper og kort presentasjon av sannsynlig lagoppstilling.

6.2 SPILLERE

 

6.2.1 ANTREKK

Alle spillere fra samme klubb skal stille i samme type trøye og shorts. Andre benklær kan tillates av kulturelle eller religiøse grunner etter tillatelse fra overdommer.

 

6.3 DOMMERE

 

6.3.1 KRAV TIL ARRANGØR

Arrangøren skal ha egne dommere i alle kamper. Dommerne skal være minst regiondommere

 

6.4 UTSTYR

 

6.4.1 KVALITET

Alt utstyr skal være av høyeste kvalitet.

 

6.4.2 TELLEAPPARATER

Det skal være et telleapparat ved hvert bord.

 

6.4.3 SPILLEOMRÅDET

Spilleområdet skal være minst 10 m langt, 6 m bredt og 4 m høyt. Bordet skal være fullstendig inngjerdet, med ensartede barrierer.

 

6.4.4 LIMING

ITTFs bestemmelser for hvor eventuell liming kan foregå skal følges. Her er nye og strengere regler som vil fremgå av ITTFs bestemmelser i NBTFs Håndbok.

 

6.4.5 FØRSTEHJELPSUTSTYR

Det skal være førstehjelpsutstyr tilgjengelig i hallen.

 

6.5 PRESSE/PUBLIKUM

 

6.5.1 SPEAKERTJENESTEN

Speakertjenesten bør betjenes over høyttaleranlegg. For hver kamp skal det opplyses om settresultatene og stillingen i lagkampen. I forkant og etterkant av avviklet seriekamp skal det sendes informasjon og invitasjon til pressen med kopi til forbundskontoret.

 

6.5.2 SERVERING

Arrangøren bør sørge for salg av varm mat og øvrig mat og drikke i eller i nærheten av hallen under hele lagkampen.

 

6.5.3 MUSIKK

Det bør spilles musikk før kampen, i pausen og etter kampen.

 

6.6 FORHOLD TIL NBTF

 

6.6.1 RAPPORTERING

Resultatet skal rapporteres, dvs ringes eller sendes e-mail, til ansvarlig for 1. divisjon i NBTF umiddelbart etter kampslutt.