Kap 4 – RT og RM

TILLEGGSBESTEMMELSER

KAPITTEL 4. RT og RM

4.1 ARRANGEMENT

4.1.1 ANTALL RT

Det arrangeres 3 RT per sesong, hvorav en av disse får status som RM.

Regionstyret er ansvarlig for å administrere søknadene fra klubbene og bestemme arrangører, herunder godkjenne hallen som skal benyttes.

 

RT er kun åpen for spillere tilsluttet klubber i regionen. Det kan imidlertid gjøres følgende unntak:

  • Jenter i aldersbestemte klasser kan delta i RT der de måtte ønske
  • Spillere som er bosatt i regionen, men representerer klubb utenfor regionen, kan delta i RT i den regionen de er bosatt
  • Alle kan søke om unntak fra bestemmelsene om deltakelsebegrensing, men dette må da godkjennes av Regionstyret der Regionstevnet arrangeres, samt av eget Regionstyre. Ingen unntak gjøres for Regionmesterskapet.

 

RM er kun åpen for spillere tilsluttet klubber i regionen.

 

4.1.2 KLASSER

4.1.2.1 Klasser for sammenlagtpremiering

Hver enkelt region fastsetter hvilke klasser som skal arrangeres i forhold til sammenlagtpremiering, og disse klassene inngår i samtlige RT i regionen. Arrangøren kan stryke klasser med 3 eller færre deltakere.

 

4.1.2.2 Øvrige klasser

Arrangøren kan legge inn øvrige klasser etter eget valg. Arrangøren bør imidlertid legge inn en rekrutteringsklasse for å gi yngre spillere i lokalmiljøet et konkurransetilbud.

 

4.2 PREMIERING

 

4.2.1 VERDI

Premiene som deles ut skal ha en verdi på minst 2/5 (40%) av startkontingentens størrelse. I klassene Gutter/Jenter 12 og lavere skal alle deltakere ha premie.

 

Regionen er ansvarlig for ekstrapremier i RM, og er samtidig ansvarlig for at det blir en ekstra fin ramme rundt RM.

 

4.2.2 SAMMENLAGTPREMIERING

Det foretas sammenlagtpremiering i de klassene regionstyret har bestemt. Ved lik poengsum prioriteres deltaker med enkeltresultater med høyest poengsum, ved fortsatt likhet deles plasseringen.

 

4.2.3 POENGBEREGNING FOR SAMMENLAGTPREMIERING

Plassering Poeng = antall deltakere multiplisert med Minimum antall påmeldte deltakere for å få poeng
1. plass 4
2. plass 3
3. plass 2
5. plass 1 16
9. plass ½ 32

 

4.3 UTSTYR

 

4.3.1 FØRSTEHJELPSUTSTYR

Det skal være førstehjelpsutstyr tilgjengelig i hallen.

 

4.3.2 LIMING

ITTFs bestemmelser for hvor liming kan foregå skal følges. Her er nye og strengere regler som vil fremgå av ITTFs bestemmelser i NBTFs Håndbok.

 

4.3.3 TELLEAPPARATER

Det skal være minst ett telleapparat ved hvert bord.

 

4.3.4 SPILLEOMRÅDET

Spilleområdet skal være minst 10m langt, 5m bredt og 4m høyt. Bordene bør minimum være inngjerdet to og to.

 

4.4 RAPPORTERING

 

4.4.1 RESULTATLISTER

Fullstendige resultatlister med antall deltakere og poeng sendes til regionens ansvars­havende for PT, NBTF og alle deltakende klubber første virkedag etter turneringen.

Oppdatering av sammenlagtstillingen i de ulike klassene skal foreligge på regionens nettsider senest to dager etter stevnet.

 

4.5 FORHOLD TIL NBTF

 

4.5.1 SPONSORER

Arrangøren plikter å forholde seg til de avtaler som NBTF har inngått med sponsorer i forbindelse med PT.

 

4.5.2 NBTFs REPRESENTANT

Dersom det er representanter fra styret i NBTF tilstede, skal arrangør opplyse om dette over høyttaleranlegget.