Kap 1 – NM

TILLEGGSBESTEMMELSER FOR

KAPITTEL 1. NM

1.1 ARRANGEMENT

1.1.1 SPILLEHALL

NBTF eller den som bemyndiger, skal godkjenne spillehallen ved tildeling av mesterskapet. Tilgjengelighet for funksjonshemmede spillere skal ivaretas. Ved eventuell flytting til ny spillehall skal arrangøren søke TD om godkjenning av ny hall. Se også punkt 1.1.8 Teknisk delegert.

1.1.2 AVVIKLING

NM arrangeres normalt over tre dager, med lagklasser på fredag. Dersom også andre klasser skal avvikles på fredag så skal dette fremgå av invitasjonen. NM for veteraner går over 2 dager, men dersom det av hensyn til arrangørens hallkapasitet, eller av andre grunner anses mest hensiktsmessig, arrangeres stevnet over 3 dager. Dersom det arrangementsmessig er forsvarlig, kan øvrige NM også gå over to dager, etter søknad til TD og godkjenning av TD.

Offisielle NM-klasser skal arrangeres innenfor følgende tidsrammer:
Fredag 10 00 – 20 00, lørdag 09 00 – 21 00 og søndag 09 00 – 18 00

 

1.1.3 INVITASJON

Arrangøren skal sende utkast til invitasjon til TD for godkjenning minst en uke før planlagt utsending/offentliggjøring. Se også punkt 1.1.8 Teknisk delegert.

 

1.1.4 TIDSSKJEMA

 1. Arrangør skal presentere detaljert tidsskjemaet på NBTF sin hjemmeside, på egen hjemmeside / arrangementssidene en uke før NM begynner.
 2. Alle kamper skal tid og bordfestet.
 3. Tid og sted for hver enkelt kamp skal følge med trekningen.
 4. Trekningen skal offentliggjøres dagen før klassestart, og senest 20:00.

NM skal starte opp med lag fredag kl. 10.00.

1.1.5 RESULTATSERVICE

Resultater skal føres fortløpende på tavler som er tilgjengelige for deltakere og publikum. Arrangøren skal også fortløpende ha lagkampstillinger tilgjengelig. Resultatene skal også oppdateres fortløpende på internett.

 

1.1.6 ALLE SINGLEKLASSER DER DET ER PULJESPILL, EKSKLUSIVE HERRER SENIOR OG DAMER SENIOR

 

I alle klasser (mesterskapsklasser og innlagte klasser) der det spilles puljespill og sluttspill skal det benyttes puljespill med 4 spillere i hver pulje.

Dette innebærer en prioritering av 4-puljer og at det fylles på med 3-puljer. Dersom det er 5 deltakere blir det en pulje.

1.1.8 TEKNISK DELEGERT

NBTF oppnevner en teknisk delegert – TD – til hvert arrangement. TD’en er arrangørens rådgiver før, under og etter arrangementet. TD’en har også ansvaret for å kvalitetssikre planleggingen av arrangementet, gjennomføringen av arrangementet og etterarbeidet av arrangementet.

TD’en skal:

 • godkjenne invitasjonen til arrangementet før den sendes til deltakende klubber
 • kvalitetssikre arrangementet, mot NBTFs konkurransereglement, mot NBTFs tilleggsbestemmelser, samt mot eventuelle NBTF-avtaler, herunder utstyrsavtaler
 • være teknisk rådgiver for arrangøren før, under og etter arrangementet
 • fylle ut NBTFs evalueringsrapport og oversende den til NBTF og arrangøren senest 14 dager etter arrangementet TD’ens reise- og overnattingsutgifter: Se pkt 2.3.2 under ”Satser”.

1.2 AVVIKLING AV LAGKAMPER

Lagkamper i NM avsluttes når et av lagene har vunnet 5 kamper (klassisk Swaythling Cup) og 3 kamper (ny Swaythling Cup eller Corbillion Cup), uavhengig av kamprekkefølgen.

Med plasseringsspill menes at det skal spilles om alle plasseringene. Dersom flere enn 16 deltakende lag kan det imidlertid spilles til kun nest siste kamp. Kamp om 3. og 4. plassen skal ikke spilles. Rekkefølgen vil da bli som følger; Nr 1, nr 2, nr 3, nr 3, nr 5, nr 5, nr 7, nr 7, nr 9, nr 9, nr 11, nr 11, nr 13, nr 13 osv. Dermed skal den siste runden i plasseringsspillet ikke spilles.

I klasser med 16 eller færre deltakende lag skal det spilles til siste kamp, så sant ikke hensynet til en forsvarlig avvikling av stevnet tilsier noe annet. Rekkefølgen vil da bli som følger; Nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12 osv.

I plasseringsspillet kan arrangør la spillerne dømme kampene selv. Alle enkeltkamper i plasseringsspillet skal spilles best av 5 sett.

Ved “ujevne” antall deltakende lag (f eks 17, 18 eller 19 lag) bestemmer TD, i samråd med arrangøren, hvordan plasseringsspillet skal spilles. I alle tilfeller skal plasseringsspillet planlegges og gjennomføres slik at det blir “mer oppmerksomhet mot finalene i lagkampene”.

1.3 SPILLERE

1.3.1 ANTREKK

Alle spillere fra samme klubb skal stille i samme type trøye og shorts. Andre benklær kan tillates av kulturelle eller religiøse grunner etter tillatelse fra overdommer.

1.3.2 STARTNUMMER

Hvis det er reklame så skal startnummer benyttes.

Hvis det ikke er reklame og man har navn på ryggen behøver man ikke bære startnummer

1.4 DOMMERE

Arrangøren skal sørge for faste dommere til alle NM-klasser. Fra og med kvartfinaler skal alle dommere være over 16 år. I semifinaler og finaler skal det være nøytrale dommere. I semifinaler og finaler skal det være 2 dommere i offisielle NM senior.

Det kan gjøres unntak for NM for veteraner.

1.5 UTSTYR

1.5.1 TELLEAPPARATER

 • Det skal være minst ett telleapparat ved hvert bord.
 • I finalene bør det være 2 telleapparater (for dommer og hjelpedommer) ved hvert bord.
 • I semifinaler og finaler bør det være 2 telleapparater (for dommer og hjelpedommer) ved hvert bord.

1.5.2 SPILLEOMRÅDET

Spilleområdet bør være minst 10 m langt, 5 m bredt og 4 m høyt. I mesterskapsklasser skal spilleområdet i de avsluttende runder være minst 12m langt, 6m bredt og 4m høyt. Dette gjelder fra og med åttendelsfinaler i NM for Senior, Junior og Eldre Jr, og fra og med kvartfinaler i NM for Yngre.

Alle bord skal være fullstendig inngjerdet hver for seg. På hver kortside av spillområdet skal det stå en stol til benyttelse for lagleder. I lagklassene skal det være minst fem stoler til hvert lag.

1.5.3 FØRSTEHJELPSUTSTYR

Det skal være førstehjelpsutstyr tilgjengelig i hallen.

1.6 SEREMONI/PREMIERING

1.6.1 ÅPNING

Det er arrangørens ansvar å sørge for en stilfull åpning av mesterskapet.

Her inkluderes avspilling av nasjonalsangen.

1.6.2 PREMIESEREMONI

Premieutdeling bør foregå umiddelbart etter mesterskapets slutt på søndag. Dersom det er praktisk mulig skal premieutdelinger for avsluttede klasser foregå tidligere. Seremonien skal i alle henseende foregå på en måte som er et NM verdig, det vil blant annet si med seierspall, høytidelig speakertjeneste, pyntet seremoniområde etc.

1.6.3 PREMIER

NBTF forestår premiering i mesterskapstittelklassene ved å benytte standard NM-medal­jer, med gullmedalje til mesteren, sølvmedalje til tapende finalist og bronsemedaljer til tapende semifinalister.

Premiering utover dette (minst i henhold til minstekravet til premiering i konkurranse­reglementet besørges og bekostes av arrangøren). Arrangøren står fritt til å benytte premier i tillegg til NM-medaljene for de 4 beste i mesterskapstittelklassene. Verdien av de totale premier (eksklusive kongepokalene og NM-medaljene) skal være minimum lik 1/4 av innbetalt startkontingent i NM.

Kongepokal settes opp i Damer single og Herrer single (avhenger av antall deltakere).

1.6.4 PYNTING AV HALL

Det skal pyntes med norske flagg i hallen.

1.7 PRESSE/PUBLIKUM

1.7.1 PRESSE

Arrangøren skal før mesterskapet informere lokale og nasjonale (kun NM for seniorer) TV-selskaper, NTB og aviser om mesterskapet, og fullstendige resultater skal umiddelbart etter turneringen sendes til de samme. Resultatene skal ringes eller sendes på e-mail umiddelbart til NTB etter avslutningen av hver arrangementsdag.

1.7.2 SERVERING

Arrangøren skal sørge for salg av varm mat og øvrig mat og drikke i eller i nærheten av hallen under hele mesterskapet.

1.8 FORHOLD TIL NBTF

1.8.1 SPONSORER

Arrangøren plikter å forholde seg til de avtaler NBTF har inngått med sponsorer i forbindelse med NM.

1.8.2 NBTFs REPRESENTANT

NBTF skal være representert ved arrangementet.

1.9 DISPENSASJON

I spesielle tilfeller kan NBTF etter søknad fra arrangør gi dispensasjon fra tilleggsbestemmelsene for den praktiske gjennomføringen av et NM-arrangement. En endring må være godkjent av NBTF. Dispensasjon skal kun gis dersom det bedømmes å kunne fremme norsk bordtennis, f.eks ved å tilrettelegge for media eller andre samarbeidspartnere.