Kap 9 – Lovendring

LOV FOR NORGES BORDTENNISFORBUND

KAPITTEL 9. LOVENDRING

§ 9-1 LOVENDRING

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært ting etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av NBTF selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt.[1] Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt[2] pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

Endringer i §§ 9-1 og 10-1 kan ikke vedtas av NBTF selv.

[1] Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet.

[2] Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet.