Kap 8 – Utmerkelser

LOV FOR NORGES BORDTENNISFORBUND

KAPITTEL 8. UTMERKELSER

§ 8-1 ÆRESMEDLEMSKAP

Personer kan bli utnevnt til æresmedlem av NBTF for helt spesielle fortjenester for norsk eller internasjonal bordtennisidrett.

Æresmedlemmer av NBTF utnevnes av Tinget med 4/5 flertall, etter forslag fra Styret. Begrunnede forslag til kandidater kan sendes Styret.

§ 8-2 HEDERSTEGN

Hederstegnet er innstiftet av Tinget den 10. mars 1951. Bestemmelsen gis tilbakevirkende kraft til NBTFs stiftelsesdag den 23. mars 1946.

Hederstegnet tildeles:

  • Aktive norske spillere ved oppnådde 25 poeng etter følgende tabell:
Klasse Plassering OL/PL VM/EM Nord-Europeisk NM
Senior single 1. plass 12 10 7 3
2. plass 6 5 3 1
3. plass 4 4 2
Senior double 1. plass 7 5 1
2. plass 4 2
3. plass 2
Eldre junior single 1. plass 1
Junior single 1. plass 3 1
Gutter/Jenter single 1. plass 2 1
Veteran single, alle 1. plass 2 1 1
2. plass 1
Senior lag 1. plass 6 4 2 1
2. plass 4 2 1
3. plass 2 1

 

Videre får en spiller 1 poeng når spilleren har vunnet minst en singlekamp i en vunnet senior­landskamp i OL, Paralympiske leker, VM, EM eller Nord-Europeisk mesterskap.

Styret kan med 4/5 flertall, tildele hederstegnet til:

  • Personer som har gjort en fremragende innsats for bordtennisidretten, nasjonalt eller internasjonalt.
  • Utenlandske statsborgere for spesielle fortjenester for norsk, Nord-Europeisk eller internasjonal bordtennisidrett.

Begrunnede forslag til kandidater kan sendes Styret.

§ 8-3 NBTFs KRYSTALLVASE

NBTFs krystallvase kan av Styret tildeles personer for god tjeneste for bordtennisidretten, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.

Begrunnede forslag til kandidater kan sendes Styret.

§ 8-4 NBTFs MINNERACKET

NBTFs Minneracket kan av Styret tildeles personer som har utført et godt arbeid for bordtennisidretten.

Begrunnede forslag til kandidater kan sendes Styret.

§ 8-5 HANS MAJESTET KONGENS POKAL

H.M.Kongens Pokal kan deles ut i Norgesmesterskapet for senior, i klassene damer single og herrer single, damer sittende/stående single og herrer stående/sittende single.

NBTF søker hvert år NIF om tildeling av to pokaler.

H.M.Kongens Pokal skal alltid være den høyest rangerende premie i Norgesmesterskapet.

Det må delta minst 15 utøvere (kvinner og menn regnes hver for seg) i individuelle øvelser for at en NM klasse skal være berettiget til en Kongepokal. (Ved vurdering av Kongepokal i klasser for funksjonshemmede idrettsutøvere individuelt må det være minimum 15 individuelle kandidater til vurderingen av hver Kongepokal).

For øvrig skal NIF`s regler for utdeling av H. M. Kongens Pokal overholdes.