Kap 10 – Oppløsning

LOV FOR NORGES BORDTENNISFORBUND

KAPITTEL 10. OPPLØSNING

§ 10-1 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av NBTF må først behandles på ordinært ting. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært ting 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Ved oppløsning eller annet opphør av NBTF, tilfaller NBTFs overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.

Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 9-1.