Laksevågkruset lørdag 12.januar 2019, Olsvik Idrettshall, med HORDACUP SAMME DAG FOR SPILLERE UNDER 15 ÅR.

349

Laksevåg Bordtennisklubb ønsker velkommen til det nasjonale stevnet, Laksevågkruset 2019. Samme dag arrangerer vi Hordacup under 15.

Klasseinndeling lørdag i Laksevågkruset:

BOLK 1
Kl.1030 Herrer Åpen                         kr.140.-
Kl.1030 Herrer F                               kr.140

BOLK 2
Kl.1200 Hordacup,                            kr.80.-
se invitasjonen under

BOLK 3
Kl.1230 Funksjonshem. Åpen           kr.140.-
Kl.1230 Herrer C                               kr.140.-

BOLK 4
Kl.1430 Veteran                                kr.140.-
Kl.1430 Herrer B                               kr.140
Kl.1430 Herrer D                               kr 140.-

Hallen åpner kl.0930, Stevneslutt: kl.1800

Herrer B: 1900 – 2199, Herrer C: 1600 – 1899,

Herrer D: 1300 – 1599,Herrer E: 1200 – 1299

Herrer F: 0 – 1199

 • Det kan bli forandringer på tidspunkt for klassestart. Det gjelder ikke stevnestart kl.1030.
 • Trening på bordene fra kl.1000.
 • Det er kun tillatt å delta i 1 klasse pr. bolk. Spillerne må møte opp senest 30 minutter før klassestart. Trekning 15 minutter før klassestart. SPILLERE SOM DELTAR I HORDACUP KAN KUN DELTA I DEN KLASSEN LØRDAG 12.JANUAR.
 • Turneringsledere: Kim-Erling Bolstad Larssen, Roy Vetaas, Brage Titlestad, Anders Hovden og Otto Hatlebakk
 • Overdommer: Otto Hatlebakk, ass. overdommer: Anders Hovden
 • Seeding og klassetilhørighet: I henhold til konkurransereglementet og NBTF’s online ranking. Turneringen er underlagt NBTF sitt konkurransereglement. De som taper en kamp må regne med å dømme en kamp etterpå. I puljespillet dømmer spillerne hverandre.
 • Baller: Tibhar XXX, Stiga XXX, plast.
 • Bord: 14 Stiga og Tibhar bord
 • Antall sett: best av 5 sett til 11
 • Antall spillere i puljene: Alle klasser spilles som puljespill. 3 spillere i hver pulje, 2 spillere videre til sluttspill. I HORDACUP BLIR SPILLERNE DELT OPP I 3 OG 4 MANNS PULJER.
 • Påmelding: innen 10.januar 2018  E-post:  otto.h@laksevagbtk.no
 • Startkontingent: Betales 10.januar til: Laksevåg Btk kontonr. 9521.65.15545

Trenger du mer informasjon? Ring Otto Hatlebakk, mobil 9169 0364

HORDACUP, RUNDE 3, JENTER OG GUTTER I SAMME KLASSE.

OLSVIK IDRETSHALL: LØRDAG 12.JANUAR, START KL.1200-1600
PÅMELDING: 10.JANUAR

Heilt ferske spelarar som er eit eller to år eldre kan søkja dispensasjon for å delta.
Det blir 4 stevner, to før jul og to etter jul. Eit stevne i Bergen før jul og eit på Stord før jul og to stevner etter jul.Det blir innleiande puljespel der alle spelarane går vidare til nytt puljespel. Nr 1 og 2 i innleiande pulje møter nr 1 og nr 2 i dei andre puljene.

Nr 3 i puljene spelar mot kvarandre og nr 4 i pulje spelar mot kvarandre. Ved stor deltaking kan spelarane bli inndelt i to ulike aldersklassar.

Dei beste spelarane etter rankingen vert seeda som nr 1 i ulike innleiande puljer. Det blir ein dags stevne med start kl.12.00 og me satsar på at det er ferdig seinast kl.17.00

Målet er at regionen sine yngre spelarane skal få god kamptrening med mange kampar på ein dag. God trening er viktig, men lika viktig er da å få trena på kampsituasjon. Me oppfordrar og klubbane å stilla med eldre ungdomar og andre, som kan trena på lagleiarfunksjonen.
Me legg ikkje opp til noko stor prestisje i disse turneringane, det er lika mykje å sjå på som utdanning av spelarar og lagleiarar. Alle skal prøva å vinna sjølvsagt, men me håpar og trur på at det skjer i ein sportsleg og god tone.

 

Terminliste
• Laurdag 12. januar Kurs:Lagleiarfunksjon for nye trenarar/lagleiarar med praksis
• Laurdag 22. april Plass ikkje bestemt, vert oppdatert frist 18. april

Startkontingent: kr 80,-
Premiering: Pokal til dei tre beste
Dømming: Ledige spelarar dømmer kampane

Lisens: Alle deltakarar fødd i 2006 eller før må ha betalt lisens til Norges Bordtennisforbund
Arrangørklubb sørger for salg av enkel mat og brus

Påmelding, Me tar i mot spelarar heilt fram til start om det ikkje er fullt.Me håpar alle klubbar prioriterer dette viktige tiltaket for våre yngre spelarar, sånn at dei får eit bra kamptilbud, som gjer at me klarar å halda på dei og at me utviklar spelarane.

De to første turneringene høsten 2018 var veldig vellykket!

Stor deltagelse der tilbudt ga godt utbyte for helt ferske spillere som nettopp hadde begynt og for de som har spilt en del fra før.

REGIOEN BER OM AT KLUBBENE MELDER PÅ HELT FERSKE SPILLERE slik at de får et innblikk i hvordan det er å spille kamper i vår flotte idrett!

Atle og Otto