Fortsatt ledige plasser – Kurs i streaming 27. januar

126

Tekst: Svenn-Erik Nordby

Det har som kjent vært et ønske at forbundet avholder et kurs i streaming, noe som også ble diskutert på tinget, og vedtatt der. Dette gjør vi nå i samarbeid med Særforbundsalliansen og da vil det også være med deltakere fra noen andre idretter. Kurset vil bli arrangert lørdag 27. januar på Idrettens Hus på Ullevål stadion. Vedlagt følger informasjon om innhold i kurset. Kursholder er Kenneth Bruun som i lengre tid har produsert mye for Norges Bokseforbund.

Programmet følger vedlagt på linken nedenfor. Der står det at prisen er kr 1 990,- pr deltaker. Vårt tilbud til klubbene er at det blir en egenandel på kr 500,- som da dekker denne kursavgiften, reise (for de som må ta fly), og mat. Ved liten deltakelse så vil forbundet kunne refundere også disse kr 500,- slik at kurset i realiteten blir gratis. 

https://docs.google.com/document/d/1eJJyQZlu0B7H72edRTGkUqj9bScuFIFADdnbhbvQlMw/edit?usp=sharing

Av hensyn til at det pedagogiske opplegget og utbyttet skal bli maksimalt for deltakerne, så er det en begrensning på antall deltakere. 

På grunn av liten deltakelse står kurset i fare for å bli avlyst. Vi ser derfor gjerne at det melder seg minst 2-3 personer til som ønsker å delta.

Påmeldingsfrist: 5 januar

Påmelding sendes til: svenn-erik.nordby@bordtennis.no  , og skal inneholde navn på deltaker, klubb, e-mail og telefon.

Fristen går ut: 05.01.2018