Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver

143

Sted: Online i Teams
Start: 11.01.2021 18:00
Slutt: 11.01.2021 20:00

Alle idrettslag skal nå ha et kontrollutvalg. For mange er dette nytt og med nye oppgaver og ansvarsområder. På dette kurset vil vi gå gjennom arbeidsoppgaver som kontrollutvalget skal utføre, samt orientere om veileder og maler som vil være nyttige i arbeidet.

Alle kontrollutvalg skal påse at:

  • idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
  • idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
  • idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov
  • idrettslaget har økonomisk kontroll internt
  • årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift

Kurset gjennomføres online i Teams. Link til kursrommet sendes alle påmeldte i forkant av kurset.

Påmelding gjøres via MinIdrett.

For spørsmål, ta kontakt med kursansvarlig Line Berre Paulsen.

 

Fristen går ut: 11.01.2021